مهاجرت به کانادا

مهاجرت به استان نیوبرانزویک از طریق نیروی کار متخصص

مهاجرت به استان نیوبرانزویک از طریق نیروی کار متخصصجهت مهاجرت به استان نیوبرانزویک از طریق نیروی کار متخصص برنامه مهاجرتی اصلی استان با استفاده از برنامه مهاجرتی اکسپرس انتری فدرال نیاز های بازار کار خود را از طریق مهاجران فراهم می کند، برای واجد شرایط شدن افرادحداقل باید۶۷ امتیاز از ۱۰۰امتیاز موجود را برای کلاس نیروی کار ماهر فدرال تحت برنامه اکسپرس انتری کسب کنند.

حداقل پیش نیاز ها جهت مهاجرت به استان نیوبرانزویک از طریق نیروی کار متخصص تحت برنامه اکسپرس انتری:

 

کاندیداهای بالقوه باید حداقل ۶۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را بر مبنای معیار های جدول زیر بتوانند کسب کنند :

امتیاز هامعیار انتخابی
۲۵تحصیلات
۲۸توانایی زبان در انگلیسی و / یا فرانسوی
۱۵تجربه کاری
۱۲سن
۱۰پیشنهاد کاری از کار فرمای نیوبرانزویک (اختیاری)
۱۰قابلیت سازگاری
۱۰۰جمع
۶۷حداقل امتیاز

بررسی معیار های انتخابی بالا:

تحصیلات:

داشتن مدرک پایان تحصیلات دبیرستان کانادایی،یا مدارک دانشگاهی از موسسات کانادایی و همچنین برای افرادی که مدرک تحصیلی خود را خارج از کشور کانادا گرفته اند،باید توسط موسسات معتبر ارزشیابی مدرک بررسی و تایید شود.

امتیازات مربوط به هر مدرک بر اساس جدول زیر می باشد:

۲۵دکترا(PHD)
۲۳فوق لیسانس
۲۲دو یا چند مدرکه لیسانس (حداقل یکی از آنها باید در یک برنامه سه ساله گرفته شود)
۲۱لیسانس(حداقل باید در یک برنامه ۳ ساله گرفته شود)
۱۹فوق دیپلم و یا کاردانی
۱۵تحصیلات یک ساله بر پایه مقطع لیسانس(در ایران موجود نمی باشد)
۵دیپلم

زبان:

 • افراد ممکن است تا ۲۸ امتیاز برای مهارت های انگلیسی و فرانسوی کسب کنند.
 • امتیازات بر اساس توانایی های نامزد در خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن داده می شود.
 •  اگر یک کاندید بخواهد مهارتهای خود را در هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی کسب کند، او باید نتایج تست زبان را برای هر زبان در همان زمان ارائه دهد.
 • از زمان گرفتن مدرک زبان نباید بیشتر از دو سال گذشته باشد

مدارک معتبر زبان برای پذیرش مطابق دسته بندی های زیر می باشد:

 • IELTS :برای زبان انگلیسی
 •  CELPIP :برای زبان انگلیسی
 • TEF :برای زبان فرانسوی

محاسبه امتیازات زبان:

 • نامزدها باید حداقل سطح CLB 7 را برای اولین زبانی که انتخاب می کنند که زبان رسمی آنها باشد دارا باشند
 • برای دریافت امتیاز برای دومین زبان رسمی، نامزدها باید حداقل سطح CLB 5 را به دست آورند

جداول زیر بر اساس زبان رسمی اول و یا دوم امتیازات مربوطه را تعیین کرده اند:

اولین زبان رسمیامتیازات
صحبت کردنشنیدنخواندننوشتن
CLB level 9 or higher          ۶          ۶             ۶                   ۶
CLB level 8          ۵          ۵             ۵                   ۵
CLB level 7          ۴          ۴             ۴                   ۴

 

دومین زبان رسمی                   Points
CLB 5                         ۴

*برای اطلاعات کامل تر ازارزیابی سطوح زبان می توانید به این این لینک مراجعه کنید.

تجربه کاری:

 • تجربه کاری می تواند در کانادا و یا خارج از کشور به دست آمده باشد.
 • در طول یک سال با کار تمام وقت به دست آمده باشد یا معادل ۱۵۶۰ ساعت کاری در طول یک سال  باشد.
 • در طول ۱۰ سال به صورت نیمه وقت یا معادل ۱۵۶۰ ساعت کاری در طول ۱۰ سال  باشد.
 • کار داوطلبانه و کارآموزی حساب نمی شود.
 • تجربه کاری باید در ۱۰ سال قبل از ارسال در خواست به دست آمده باشد.
 • بر اساس سطوح طبقه بندی شده مشاغل ملی کانادا باشد NOC) – سطح ۰، سطحB ، سطح(A

جدول زیر میزان امتیازات مربوط به تجربه کاری را بر اساس سال کاری تعیین کرده است:

تجربه کاری                      امتیاز                                  
بالای ۶ سال                                        ۱۵
بین ۵ تا ۵ سال                                        ۱۳
۲ تا ۳ سال                                        ۱۱
ا سال                                         ۹
کمتر از ۱ سال                                       قابل قبول نمی باشد

سن:

امتیازات بر مبنای سن طبق جدول زیر می باشد:

سن     امتیاز                        
۲۲-۳۵۱۲
۳۶۱۱
۳۷۱۰
۳۸۹
۳۹۸
۴۰۷
۴۱۶
۴۲۵
۴۳۴
۴۴۳
۴۵۲
۴۶۱
۴۷ and older۰

پیشنهاد شغلی از کارفرمای استان نیوبرانزویک:

در بعضی از مواقع کاندید ها جهت مهاجرت به استان نیوبرانزویک از طریق نیروی کار متخصص می توانند پیشنهاد شغلی بگیرند ،این پیشنهاد باید قبل از اینکه کاندید برای برنامه اکسپرس انتری نیروی متخصص فدرال اقدام کند تنطیم گردد.

یک پیشنهاد کاری مورد قبول باید:

 • یک پیشنهاد کاری تمام وقت باشد.
 • بر اساس طبقه بندی شغل های ملی کانادا باشد NOC – سطح ۰، سطحB ، سطحA

همچنین باید:

 • در فرم های قراردادی پاداش، مزایا ،حقوق استاندارد باید درج گردد.
 • شغل باید دارای موقعیتی باشد که کانادایی ها و یا افراد مقیم در آن کشور واجد شرایط برای به دست آوردن آن نباشند.
 • شغل مورد نظر نباید در هرگونه نزاع و یا تخلف در توافق های موجود باشد.

 

یک شخص می تواند بدون نیاز به یک LMIA جدید،پیشنهاد شغلی را دریافت کند،الزامات در این مورد عبارتند از:

 • متقاضی در حال حاضر در کانادا مشغول به کار باشد با اجازه کار که دارای LMIA است وشغل متقاضی بر اساس مشاغل ملی طبقه بندی شده در کانادا باشد NOC) – سطح ۰، سطحB ، سطح(A
 • در زمانی که برنامه اقامت دائم شما تشکیل می شود دارای مجوز کار باشید و مجوز کار شما باطل نشده باشد
 • متقاضی در حال حاضر برای یک کافرمای مشخص در حال کار باشد با داشتن اجاز کار
 • کارفرمای فعلی یک پیشنهاد شغلی به متقاضی بدهد با شرایط :غیرفصلی،تمام وقت و بر اساس طبقه بندی شغل های ملی کانادا NOC – سطح ۰، سطحB ، سطحA

سازگاری :

متقاضی باید هدف اصلی خود را برای اقامت در استان نشان دهد به علاوه باید معیار های فدرالی که در جدول زیر لیست شده است را برآوره کند تا امتیاز مربوط به این قسمت را به دست آورد.اگر متقاضی دارای همسری باشد که با آن به کانادا سفر کرده است برای این مورد نیز امتیازی به دست می آورد،اگرهمسر متقاضی در کانادا اقامت دارد و یا شهروندی کانادا را به دست آورده است امتیازی دریافت نمی کند.

اگر متقاضی واجد شرایط برای به دست آوردن امتیاز در چندین معیار باشد حداکثر می تواند تا ۱۰ امتیاز به دست آورد.

معیار ها و امتیازات بر اساس جدول زیر می باشد:

امتیازاتمعیار ها

۱۰

سابقه کار قبلی در کانادا:

شغل مورد نطر براساس طبقه بندی شغل های ملی کانادا باشد

دارای اجازه کار معتبر باشد

۵

پیشنهاد شغلی معتبر(فقط برای متقاضی اصلی):

متقاضی اصلی تحت فاکتور پنجم امتیاز به دست می آورد(پیشنهاد کاری)

 

۵

سابقه در س خواندن در استان نیوبرانزویک:

متقاضی اصلی دو سال تحصیلی را به صورت تمام وقت در استان نیوبرانزویک درس خوانده است (در مقطع دبیرستان و یا تحصیلات دانشگاهی)

تحصیل تمام وقت به این معنی میباشد که متقاضی حداقل پانزده ساعت کلاس در هفته داشته باشد و در مدت تحصیل خود در استان نیوبرانزویک مانده باشد

۵

سابق تحصیلی همسر و یا شریک زندگی در استان نیوبرانزویک:

همسر متقاضی اصلی و یا شریک زندگی آن دو سال سابقه تحصیلی تمام وقت در استان را داشته باشد(در مقطع دبیرستان و یا تحصیلات داتشگاهی)

تحصیل تمام وقت به این معنی میباشد که متقاضی حداقل پانزده ساعت کلاس در هفته داشته باشد و در مدت تحصیل خود در استان نیوبرانزویک مانده باشد

 

۵

همسر و یا شریک زندگی متقاضی اصلی دارای سابق کار در استان نیوبرانزویک باشد:

همسر و یا شریک زندگی متقاضی اصلی حداقل یک سال تمام وقت با مجوز کار در کانادا سابقه کار داشته باشد

۵

خویشاوندی در نیوبرانزویک:

اگر متقاضی اصلی و یا همسر آن یا شریک قانونی دارای خویشاوندی در استان نیوبرانزویک باشند که دارای سابقه شهروندی به مدت ۱۸ سال یا بیشتر باشد.

خویشاوندان مورد قبول عبارت اند از:

والدین
پدربزرگ و مادربزرگ
فرزند
نوه
برادر/ خواهر
عمه / خاله  یا عمو / دایی
خواهرزاده / برادرزاده

۵

سطح زبان همسرو یا شریک قانونی

سطح زبان همسر و یا شریک قانونی باید در هر ۴ مهارت چه زبان انگلیسی و چه زبان فرانسویCLB4  باشد

یرای گرفتن این امتیاز باید متقاضی یک کپی از مدرک زبان را که از یک آژانس معتبر گرفته است را بفرستد(از مدت زمان گرفتن مدرک نباید بیشتر از دو سال گذشته باشد)

 

مصاحبه:

در صورت لزوم، متقاضی ممکن است دعوت به شرکت در یک مصاحبه شخصی در نیوبرانزویک بشود ،اگر چنین مصاحبه ای لازم باشد متقاضی مطلع می شود.

 

چه هنگامی نباید برای این برنامه مهاجرتی اقدام کرد :

کاندید ها نباید اقدام کنند اگر:

 • یک پرونده تحت برنامه مهاجرتی دیگری برای کانادا داشته باشند
 • قصد کار کردن در شغلی داشته باشند که بر اساس طبقه بندی شغل های ملی کانادا در رده  C یا D  باشد
 • در هنگامی که پرونده خود را می فرستند در کشور محل اقامت خود به صورت غیر قانونی اقامت داشته باشند
 • دعوای حل نشده ای در کانادا داشته باشند
 • دعوای ناموفقی در کانادا داشته باشند
 • پرونده حل نشده پناهندگی در کانادا داشته باشند
 • پرونده ناموفق پناهندگی در کانادا داشته باشند
 • دستور بازداشت در کانادا را داشته باشند
 • ممنوع الورود به کانادا باشند
 • به صورت تمام وقت در حال تحصیل در مقطع دانشگاهی در کانادا باشند
 • تحت یک مجوز کار قابل قبول پس از فارغ التحصیلی در کانادا هستند که اشتغال آنها تحت سطح مهارت های C و یا D بر اساس طبقه بندی شغل های ملی کانادا قرار می گیرد
 • با معلولیت زندگی می کنند
 • کارگران فصلی و یا پاره وقت است
 • فردی می باشد که کار آن در نیوبرانزویک نمی باشد
 • قصد شروع یک کسب و کار برای خود را دارد.
 • قادر به ارائه اثبات سرمایه مورد نیاز نیستند

 

شغل های مورد نظر برای انتخاب شدن در برنامه اکسپرس انتری جریان بازار کار استان نیوبرانزویک

 

مشاغل مورد نظر در لیست زیر می تواند تغییر کند پس به طور مداوم با ما در مشورت باشید

 

مشاغلNOC
مدیران ارشد مالی،ارتباطات و سایر خدمات کسب و کار۰۰۱۳
مدیران در مراقبت های درمانی۰۳۱۱
مدیران رستوران۰۶۳۱
تحلیل گران مالی و سرمایه گذاری۱۱۱۲
متخصصین منابع انسانی۱۱۲۱
دستیاران اجرایی۱۲۲۲
مامورین خرید۱۲۲۵
دستیاران مدیر۱۲۴۱
تکنسین های حساب داری و دفتر داران۱۳۱۱
تحلیل گران و مشاورین در سیستم های اطلاعاتی۲۱۷۱
تکنسین های شبکه های کامپیوتری۲۲۸۱
مهندسین و طراحان نرم افزار۲۱۷۳
مدیران دیتا و آنالیزگران دیتا بیس۲۱۷۲
برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه۲۱۷۴
مربیان و دستیاران دوران کودکی۴۲۱۴
مترجمان۵۱۲۵
سرپرستان و ناظران فروش(خرده فروشی)۶۲۱۱
خریداران خرده و عمده فروشی۶۲۲۲
آشپز و آشپز خانه

 

جهت آشنایی با برنامه های مهاجرتی کانادا اینجا را کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه
مهاجرت به استان نیوبرانزویک از طریق نیروی کار متخصص
نام مقاله
مهاجرت به استان نیوبرانزویک از طریق نیروی کار متخصص
توضیح
مهاجرت به استان نیوبرانزویک از طریق نیروی کار متخصص - لیست مشاغل مورد نیاز - معیار های انتخابی - سن بین 22 تا 55 -تحصبلات دیپلم ....-زبان انگلیسی و فرانسوی
نویسنده
منشر کننده
آژانس مهاجرتی مسیر
لوگو

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

همچنین ببینید

بستن
Translate »
بستن