سرزمین های شمال غربی

سرزمین های شمال غربی
برنامه مهاجرتی سرزمین های شمال غربی (NTNP)
  • سرزمین های شمال غربی (NWT) نامی است که بر روی یک منطقه ی وسیع، واقع در بین یوکان و نونووت، گذاشته شده است(نقشه مناطق شمال غربی).
  • NWT دارای هکتارها جنگل دست نخورده و جمعیتی بالغ بر ۴۰،۰۰۰ نفر است.
  • اقتصاد این سرزمین بر پایه ی بهره برداری از منابع عظیم زمین شناختی، از جمله طلا، الماس، گاز طبیعی و نفت است.
  • مرکز استان، یلو نایف، که در سواحل دریاچه ی گریت اسلیو واقع شده است.
  • یلو نایف یک قطب صنعتی بزرگ برای نیروی کار منطقه و نیز یک شهر زیبا با فرصت های تفریحی فراوان است.

برنامه مهاجرتی سرزمین های شمال غربی NTNP است،از طریق این برنامه مهاجران دارای مهارت و تجربیات مورد نظر این استان می توانند اعتبارنامه ی نامزدی سرزمین های شمال غربی را دریافت کنند، که به اتباع خارجی این امکان را می دهد با صرف زمانی کمتر نسبت به دیگر رده های مهاجرتی کانادا، برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند.

NTNP درخواست ها را تحت عنوان دو برنامه ی مهاجرتی پذیرش می کند، هر کدام با مجموعه ای از جریان های مخصوص خود:

  • اکسپرس انتری سرزمین های شمال غربی
  • برنامه ی اجرایی کارفرمایی
  • برنامه اجرایی کسب و کار

سرزمین های شمال غربی – جریان اکسپرس انتری

متقاضیانی که واجد شرایط برای ورود به استخر اکسپرس انتری فدرال با داشتن صلاحیت برای یکی از سه برنامه مهاجرت فدرال:

می توانند همچنین واجد شرایط برای جریان اکسپرس انتری سرزمین های شمال غربی باشند، که مهاجران واجد شرایط را که ضوابط جریان نیروی کار ماهر را رعایت می کنند را نامزد می کند.

برنامه اجرایی کارفرمایان سرزمین های شمال غربی

 

جریان نیروی کار موثر

  • برنامه مهاجرتی این مناطق بر اساس این جریان، درخواست های مربوط به متقاضیانی که از یک کارفرما در این مناطق پیشنهاد استخدام در سمت شغلی غیر ماهرانه را دریافت کرده اند، پذیرش می شود.
  • متقاضیان باید حداقل ۶ ماه در این سمت شغلی در سرزمین های شمال غربی کار کرده باشند.

جریان نیروی کار ماهر

برنامه مهاجرتی این مناطق بر اساس این جریان، درخواست های مربوط به متقاضیانی که پیشنهاد کار در یک سمت شغلی مهارتی از کارفرمایی در سرزمین های شمال غربی را دریافت کرده اند، پذیرش می شود.

برنامه اجرایی کسب و کار سرزمین های شمال غربی

 

جریان کارآفرینی

برنامه مهاجرتی این مناطق بر اساس این جریان، درخواست های مربوط به کارآفرینان و یا کسب و کارهای خودگردان که مایل به ایجاد کسب و کار درسرزمین های شمال غربی هستند را پذیرش می کند.

از کسب و کار در همه بخش های اقتصادی استقبال می شود؛ با این حال، کسب و کارهایی که یک محصول جدید یا یک محصول با سودمندی چشمگیر را معرفی می کنند، در اولویت قرار میگیرند.

جریان خود اشتغالی

توجه: جریان خوداشتغالی NTNP برنامه اجرایی کسب و کار به طور دائم بسته است.

بر اساس این جریان، درخواست های مربوط به متخصصان خود اشتغال که قصد ایجاد  بازار های فروش  یا فعالیت های حرفه ای که خدماتی مورد نیاز سرزمین های شمال غربی را فراهم می کند، پذیرش می شود.

 

 

جهت آشنایی با برنامه های مهاجرتی کانادا اینجا را کلیک کنید

 

 

 

 خلاصه
سرزمین های شمال غربی شمال غربی
نام مقاله
سرزمین های شمال غربی شمال غربی
توضیح
برنامه مهاجرتی سرزمین های شمال غربی NTNP است. از طریق این برنامه، مهاجران می توانند تامزدی این منطقه را دریافت کنند.
نویسنده
منشر کننده
آژانس مهاجرتی مسیر
لوگو
رزرو وقت مشاوره