اسپانسر شیپ پدر،مادر و پدربزرگ،مادربزرگ

اسپانسر شیپ پدر،مادر
اسپانسر شدن برای پدر،مادر و پدربزرگ،مادربزرگ جهت گرفتن اقامت کانادا

اسپانسر شیپ پدر،مادر …:

شهروندان و مقیم های دائم کانادا ممکن است بتوانند از طریق یکی از دو برنامه زیر پدر، مادر یا پدر بزرگ مادر بزرگ خود را به کانادا بیاورند :

 • اسپانسر شیپ کلاس خانواده
 •  سوپر ویزا (ویزای مالتی)

اسپانسر شیپ پدر،مادر و پدر بزرگ،مادر بزرگ

شهروندان یا مقیم های دائمی که می‌خواهند از برنامه اسپانسر شیپ پدر،مادر و پدربزرگ،.. استفاده کنند بایستی ابتدا از طریق وب سایت اداره مهاجرت و شهروندی کانادا فرم آنلاین پر کنند،این فرم در یک چرخه یک ساله در دسترس است،و به آن رسیدگی می‌شود اسپانسر کنندگان بایستی بدانند که پر کردن این فرم به معنی درخواست برای اسپانسر شدن نیست ولی یک قدم مهم و حیاتی در روند اجرای این برنامه می باشد.

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا قصد دارد نزدیک به ۱۰ هزار پرونده از این برنامه مهاجرتی را در سال ۲۰۱۸ بررسی کنند.

*کاندیدهایی که از طریق برنامه اسپانسر شیپ پدر،مادر و پدربزرگ… دعوت می‌شوند ۶۰ روز بعد از دعوت شدن مهلت دارند تا مستندات و مدارک مورد نیاز و تکمیل کنند.

برنامه اسپانسر شیپ خانواده شامل دو زیر شاخه زیر می باشد:

 • اسپانسر شیپ پدر،مادر
 • اسپانسر شیپ پدربزرگ و مادربزرگ

پدر،مادر و پدربزرگ و مادربزرگ هایی که از طریق این برنامه اقامت دائم کانادا را دریافت می‌کنند،ممکن است بتوانند شهروندی کانادا را نیز کسب کنند.

برای این که واجد شرایط برنامه اسپانسر شیپ پدر،مادر و پدریزرگ…. باشید باید پیش نیاز های زیر را  رعایت کنید

 • شخص دعوت کننده باید شهروند کانادا یا مقیم دائم باشد.
 • شخص دعوت کننده باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد.
 • شخص دعوت کننده بایستی از حداقل درامد ماهانه مورد نیاز برخوردار باشد .
 • حامی مالی باید در صورت لزوم وظیفه ای را برای بازپرداخت هرگونه کمک های اجتماعی استانی پرداخت شده به شخص اسپانسر شونده، برای مدت ۲۰ سال  به عهده بگیرد.

نکات:

 • اگر شخص اسپانسر کننده در ایالت کبک زندگی می کند باید یه تعهد اضافی در این خصوص بدهد.
 • شخص اسپانسر کننده بایستی ثابت کنند که از حداقل درآمد لازم برای حمایت از اسپانسر شونده های خود برخورداراست.
 •  حداقل درآمد لازم برای ۳ سال متوالی می باشد.
 • افراد بایستی  از طریق آژانس درآمد کانادا CRA تمکن مالی خود را اثبات کنند.

برنامه سوپر ویزا

 • این برنامه دریافت ویزا اجازه دید و بازدید های طولانی مدت را به پدر و مادرها و پدربزرگ مادربزرگ ها می دهد.
 • پرونده های موفق به دریافت ویزای مالتی به مدت ۱۰ سال اعتبار دارند.
 • برخلاف ویزا های عادی ویزای مالتی به دارندگان آن اجازه می دهد، در هر بار ویزیت به مدت دو سال در خاک کانادا بمانند.

برای واجد شرایط شدن برای دریافت ویزای مالتی پدر و مادر ها و پدربزرگ ،مادربزرگ ها باید پیش نیاز های زیر را دارا باشند:

 • بایستی از طرف فرزندانشان نامه حمایت مالی ارائه گردد.
 • شخص دعوت کننده باید نشان دهد که از حداقل درامد لازم برخوردار است.
 • متقاضیان بایستی ثابت کنند که بیمه درمانی کانادا را حداقل به مدت یک سال خریداری کرده اند ،این بیمه باید هزینه‌های درمانی و بستری شدن در بیمارستان را پوشش دهد.
 • متقاضیان وضعیت سلامت مناسبی داشته باشند.
 • متقاضیان باید پاسپورت معتبر داشته باشند و از نظر امنیتی تهدیدی برای ورود به خاک کانادا محسوب نشوند.
 • باید توجه کرد که فقط پدر مادر ها یا پدربزرگ و مادربزرگ ها می توانند ویزای مالتی دریافت کنند و وابستگان آنها مانند فرزندانشان نمی توانند از این ویزا استفاده کنند.
 • بعد از دریافت ویزای مالتی متقاضیان می‌توانند بدون نیاز به هیچگونه ویزا، آزادانه به خاک کانادا تردد داشته باشند.

نکته:

با توجه به اینکه متقاضیان از چه کشوری درخواست می دهند ممکن است در کنار ویزای مالتی به ویزای اقامت موقت نیز احتیاج داشته باشند.

فرآیند بررسی پرونده های ویزای مالتی:

این فرآیند مانند فرآیند دریافت یک ویزای عادی می باشدالبته مدارک اضافی جهت اثبات اینکه پدر،مادر و پدربزرگ، مادربزرگ ها در طول مدت اقامت خود در کانادا حمایت مالی می‌شوند نیز ممکن است، لازم شود.

این مدارک به شرح زیر می باشد.

 • نامه دعوت نامه از طرف فرزندان یا نوه متقاضی که در خاک کانادا هستند.
 • مستنداتی که اثبات کند نوه یا فرزندان متقاضی از حداقل درآمد لازم برخوردار هستند( جدول زیر را مشاهده کنید* )
 • رابطه خونی بین متقاضی با نوه و یا فرزندان باید از طریق گواهی های تولد و مشخصات دیگر اثبات گردد.
 • متقاضیان باید اثبات کنند که حداقل یک سال از  یکی از شرکت های معتبر بیمه ،بیمه درمانی مناسب را خریداری کرده اند.

جدول اثبات حداقل در آمد لازم:

تعداد اعضای خانوادهحداقل درامد مورد نیاز
۱ نفر (نوه یا فرزندان شما)$۲۴,۶۰۰
۲  نفر $۳۰,۶۲۵
۳  نفر $۳۷,۶۵۰
۴  نفر$۴۵,۷۱۲
۵  نفر$۵۱,۸۴۶
۶  نفر$۵۸,۴۷۳
۷  نفر$۶۵,۱۰۱
بیشتر از ۷  نفر- برای هر نفر$۶,۶۲۸

 

 

جهت آشنایی با برنامه های مهاجرتی کانادا اینجا را کلیک کنید

 

 

 

 

 خلاصه
اسپانسر شیپ پدر،مادر و پدربزرگ،مادربزرگ
نام مقاله
اسپانسر شیپ پدر،مادر و پدربزرگ،مادربزرگ
توضیح
شهروندان و مقیم های دائم کانادا می توانند از طریق یکی از دو برنامه ، اسپانسرشیپ کلاس خانواده و سوپر ویزا (ویزای مالتی) مادر، پدر یا پدربزرگ ،مادر بزرگ خود را به کانادا بیاورند.
نویسنده
منشر کننده
آژانس مهاجرتی مسیر
لوگو
رزرو وقت مشاوره