اسپانسر شیپ همسر و فرزندان

اسپانسر شیپ همسر و فرزندان
مهاجرت به کانادا از طریق وابستگان مقیم در کانادا

برنامه اسپانسر شیپ همسر و فرزندان

برنامه اسپانسر شیپ همسر

  • برنامه مهاجرتی اسپانسر شیپ همسر زیرمجموعه دسته بندی برنامه مهاجرتی  Family Class می باشد.
  • از طریق برنامه اسپانسر شیپ همسر شهروندان و مقیم های دائم کانادا ممکن است،بتوانند همسر یا شریک قانونی خود رابرای دریافت اقامت دائم به کانادا بیاورند.

* هم شخص شما به عنوان اسپانسر کننده و هم همسرتان به عنوان اسپانسر شونده بایستی برای واجد شرایط شدن در برنامه اسپانسر شیپ همسر توسط اداره شهروندی و مهاجرت کانادا برای دریافت ویزا تایید صلاحیت شوید.

برای تایید صلاحیت شدن برای برنامه اسپانسر شیپ همسر رابطه بین شما و همسرتان باید در یکی از دسته بندی زیر بگنجد

  1. همسر
  2.  شریک زندگی common law partner
  3.  ازدواج نکاحی ( شرایط خاص) conjugal partner

اسپانسر شیپ همسر Outland (خارج از خاک کانادا )

زمانی که همسر شما خارج از خاک کانادا قرار دارد بایستی از این زیر برنامه مهاجرتی برای اسپانسر شدن استفاده شود،اگرچه این درخواستها از داخل خاک کانادا داده می شود،ممکن است همسر شما مجاز شد که در زمان بررسی پرونده چندین بار به خاک کانادا سفر کند.

*پرونده‌های برنامهاسپانسر شیپ همسر Outland (خارج از خاک کانادا ) توسط افسران سفارت کانادا واقع در کشوری که همسر شما در آن قرار دارد بررسی می‌شود و معمولاً ظرف مدت یک سال این بررسی صورت می گیرد.

اسپانسر شیپ همسر Inland (داخل خاک کانادا)

شما و همسرتان زمانی بایستی از این برنامه استفاده کنید که هر دوی شما در خاک کانادا حضور دارید و همسر شما از طریق یکی از برنامه های موقت در کانادا مشغول کار، تحصیل و  یا بازدید می باشد.

*همسر شما( شخصی که اسپانسر آن شده اید )در مدت زمانی که پرونده وی در حال بررسی برای اقامت از طریق اسپانسر شیپ همسر می باشد، ممکن است بتواند واجد شرایط دریافت مجوز کاری برای کار در خاک کانادا بشود.

نکات:

  • شخص اسپانسر کننده از نظر مالی مسئول حمایت از همسر خود به مدت ۳ سال تا زمان دریافت اقامت دائم همسر خود می باشد.
  • خود افرادی که تحت عنوان شخصی اسپانسر شده به کانادا می آیند به مدت ۵ سال و تا زمان دریافت اقامت دائم خود نمی توانند اسپانسر همسردیگری بشوند.

برنامه اسپانسرشیپ فرزند

فرزندان وابسته(فرزند خونی و فرزندخوانده )ممکن است بتوانند به عنوان مقیم دائم همراه والدینشان در خاک کانادا زندگی کنند.

نکات:

  • شخص شما به عنوان اسپانسر کننده و هم  همسرتان به عنوان اسپانسر شونده بایستی توسط اداره شهروندی و مهاجرت کانادا برای دریافت ویزا تایید صلاحیت شوند .بدین منظور شما و فرزندانتان بایستی روابط خود را به اداره مهاجرت کانادا اثبات کنید.
  • بعد از دریافت ویزای اسپانسر شیپ ،فرزندان شما که از طریق این برنامه اقامت دائم کانادا را دریافت کردند، می توانند از حق تحصیل و کار در کانادا برخوردار شوند.

 

جهت آشنایی با برنامه های مهاجرتی کانادا اینجا را کلیک کنید

 

 

 

 

 

 خلاصه
اسپانسر شبپ همسر و فرزندان
نام مقاله
اسپانسر شبپ همسر و فرزندان
توضیح
از طریق این برنامه شهروندان و مقیم های دائم کانادا ممکن است،بتوانند همسر یا شریک قانونی به همراه فرزندان خود را برای دریافت اقامت دائم به کانادا بیاورند.
نویسنده
منشر کننده
آژانس مهاجرتی مسیر
لوگو
رزرو وقت مشاوره