لحظه محاسبه و مشاهده کنید.">

ارزیابی سریع اکسپرس انتری

امتیازات اصلیوضعیت تاهل خود را انتخاب کنید


سن خود را انتخاب کنیدسطح تحصیلات خود را انتخاب کنیدسطح تحصیلات همسرتان را انتخاب کنید


وضعیت زبان انگلیسی خودتان را انتخاب کنید


وضعیت زبان فرانسه خودتان را انتخاب کنید


وضعیت زبان انگلیسی همسرتان را انتخاب کنید


وضعیت زبان فرانسه همسرتان را انتخاب کنید


سابقه کار کانادایی


سابقه کار خارج از کانادا


سابقه کار کانادایی همسر


امتیازات اضافیآیا شما یا همسرتان برادر یا خواهری در کانادا دارید که اقامت دائم یا شهروندی کانادا را داشته باشند؟


آیا شما مدرک تحصیلی معتبر از دانشگاه های کانادا دارید؟


آیا شما مدرکی معتبر در علوم مربوط به تجارت و بازرگانی دارید؟


وضعیت پیشنهاد شغلی معتبر از یک کارفرمای کانادایی


آیا شما از برنامه های مهاجرتی یکی از ایالت های کانادا دعوت نامه دریافت کرده اید؟


برای ارزیابی امتیاز خود کلیک کنیدنمودار مقایسه امتیاز شما با حداقل امتیاز واجد شرایط در دوره های قبلی اکسپرس انتری