پیشنیاز واجد شرایط شدن بریتیش کلمبیا

اطلاعات کامل مربوط به برتامه های مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا
شرایط مهاجرت به استان بریتیش کلمبیا

بر اساس برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا، داوطلبان می توانند تحت عنوان یکی از جریانهای زیر واجد شرایط باشند:

-گروه متخصصان بهداشت و درمان

-گروه مبتدیان و نیمه ماهران

جریان مهاجرت نیروی کار ماهر

گروه نیروی کار ماهر

این گروه مختص به نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی یا دارای آموزش و سابقه ی کاری در یک مهارت شغلی است.

حداقل شرایط مورد نیاز برای متقاضیان:

 

به منظور واجد شرایط بودن تحت عنوان گروه نیروی کار ماهر، متقاضیان باید:

 • حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت (و یا معادل تمام وقت) در مهارت شغلی پیشنهاد شده به آنها، و در صورت لزوم، داشتن گواهی ها و شرایط مورد نیاز برای سمت شغلی مورد نظر.
 • داشتن یک پیشنهاد شغلی بدون محدودیت زمانی و تمام وقت، از طرف کارفرما ی واجد شرایط در بریتیش کلمبیا.
 • قرار گرفتن در طبقه بندی شغلی تحت عنوان NOC سطح ۰، A یا B
 • برای مشاغلی که به عنوان NOC در سطح B طبقه بندی شده اند، متقاضیان باید مهارت کافی در زبان انگلیسی یا فرانسوی، را با ارائه نتایج آزمون زبانی که حداقل نمره ۴ در تمام مهارت ها  بر اساس معیار زبان کانادایی ۲۰۰۰ (CLB) را نشان می دهد، اثبات کنند.
 • برای مشاغل دسته بندی شده تحت عنوان NOC سطح ۰ یا A، هیچگونه نتیجه آزمون زبانی نیاز نیست – با این حال، برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا ممکن است بر اساس صلاحدید خود، به نتیجه ی آزمون زبان معتبر نیاز داشته باشد.
 • اثبات توانایی برای رفع حداقل نیازهای درآمدی و پرداخت هزینه های مسکن و زندگی در بریتیش کلمبیا از طریق اظهار داشتن:

-دستمزد سالانه در استان

-محل اقامت در استان

-تعداد افراد تحت تکفل

حداقل شرایط مورد نیاز کارفرمایان

 

علاوه بر این، کارفرمایی که شغلی پیشنهاد می دهد، باید شرایط زیر را رعایت کند:

 • این کسب و کار باید در بریتیش کلمبیا تأسیس شده باشد و حداقل یک سال از فعالیتش گذشته باشد.
 • کسب و کار باید از قبل کارکنان دائمی و تمام وقت داشته باشد.
 • اگر کسب و کار در ناحیه ی ونکوور بزرگ واقع شده باشد، باید حداقل پنج کارمند دائمی و تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.
 • اگر کسب و کار خارج از ناحیه ی ونکوور بزرگ واقع شده باشد، باید حداقل سه کارمند دائمی و تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.
 • کسب و کار باید سابقه ی عملکرد خوب در بیزینس را داشته باشد.
 • کارفرما باید شروط استخدام در بازار کار بومی را برآورده کند.
 • کارفرما باید یک اظهارنامه امضا کند که بیان می کند تمام این الزامات را رعایت کرده است.
 • یک پیشنهاد کتبی استخدام با سربرگ رسمی شرکت باید به متقاضی تقدیم شود و باید تمام الزامات زیر را در بر بگیرد:

-این پیشنهاد باید توسط هر دو نفر کارفرما و متقاضی امضا به همراه درج تاریخ گردد.

-پیشنهاد باید شامل موارد زیر باشد:

-توضیحات وظایف شغلی

-میزان پرداخت

-تعداد ساعات کاری برای سمت شغلی مورد نظر (حداقل ۳۰ ساعت در هفته)

-اظهار نامه ای که اظهار دارد سمت شغلی دائمی و تمام وقت است

-لیستی از مزایای اضافی

-ذکر هرگونه توافقنامه اطلاق پذیر از مذاکرات دسته جمعی کارمندان و کارفرمایان ، درصورت مربوط بودن به متقاضی.

گروه متخصصان بهداشت و درمان

 

حداقل شرایط مورد نیاز برای متقاضیان

برای واجد شرایط بودن تحت عنوان گروه متخصصان بهداشت و درمان، علاوه بر رعایت شروط عمومی، متقاضیان باید:

 • در یکی از زمینه های زیر تخصص داشته باشند:

-پزشک عمومی

-پزشک متخصص

-پرستار دارای گواهی رسمی پرستاری

-پرستار دارای گواهی رسمی پرستاری اعصاب و روان

-پرستار کارورز

-ماما

-تخصص های وابسته بهداشت و درمان، مانند:

-سونوگرافی

-داروساز بالینی

-تکنسین آزمایشگاه پزشکی

-تکنسین پرتو پزشکی

-کاردرمانی

-فیزیوتراپیست

 • حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در مهارت شغلی پیشنهاد شده، و در صورت لزوم، داشتن گواهی ها و شرایط مورد نیاز برای سمت شغلی مورد نظر؛
 • قرار گرفتن در طبقه بندی شغلی تحت عنوان NOC سطح ۰، A یا B؛
 • برای مشاغلی که به عنوان NOC در سطح B طبقه بندی شده اند، متقاضیان باید مهارت کافی در زبان انگلیسی یا فرانسوی، را با ارائه نتایج آزمون زبانی که حداقل نمره ۴ در تمام مهارت ها  بر اساس معیار زبان کانادایی ۲۰۰۰ (CLB) را نشان می دهد، اثبات کنند.
 • برای مشاغل دسته بندی شده تحت عنوان NOC سطح ۰ یا A، هیچگونه نتیجه آزمون زبانی نیاز نیست – با این حال، برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا ممکن است بر اساس صلاحدید خود، به نتیجه ی آزمون زبان معتبر نیاز داشته باشد.
 • اثبات توانایی برای رفع حداقل نیازهای درآمدی و پرداخت هزینه های مسکن و زندگی در بریتیش کلمبیا از طریق اظهار داشتن:

-دستمزد سالانه در استان

-محل اقامت در استان

-تعداد افراد تحت تکفل

 • ماماها باید:

-از یک گروه کارورزی معتبر، تاییدیه ی پذیرش در استان برای حداقل شش ماه، با سربرگ رسمی و امضای رئیس گروه کارورزی و شخص متقاضی را داشته باشند.

-دارای گواهی رسمی یا واجد شرایط گرفتن آن از کالج مامایی بریتیش کلمبیا باشند.

حداقل شرایط  کارفرمایان

 

کارفرمای پیشنهاد دهنده ی شغل باید شرایط زیر را رعایت کند:

 • این کسب و کار باید در بریتیش کلمبیا واقع باشد و حداقل یکسال از فعالیتش گذشته باشد؛
 • کسب و کار باید ازقبل کارکنان دائمی و تمام وقت داشته باشد.

-اگر کسب و کار در منطقه ونکوور بزرگ واقع شده باشد، کسب و کار باید حداقل پنج کارمند دائمی و تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.

-اگر کسب و کار در خارج از منطقه ونکوور بزرگ واقع شده باشد، کسب و کار باید حداقل سه کارمند دائمی، تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.

 • کارفرما باید سابقه ی عملکرد خوب در کسب و کار داشته باشد.
 • کارفرما باید به متقاضی دستمزدی پیشنهاد کند که با استانداردهای صنعت مطابقت داشته باشد.
 • کارفرما باید شرایط لازم برای استخدام در بازار کار بومی را برآورده کند.
 • کارفرما باید یک اظهارنامه که بیان می کند تمام این الزامات را رعایت می کند امضا کند.
 • یک پیشنهاد کتبی استخدام با سربرگ رسمی شرکت باید به متقاضی تقدیم شود و باید تمام الزامات زیر را در بر بگیرد:

-این پیشنهاد باید توسط هر دو نفر کارفرما و متقاضی امضا به همراه درج تاریخ گردد.

-پیشنهاد باید شامل موارد زیر باشد:

-شرح وظایف شغلی

-میزان پرداخت

-تعداد ساعات کاری برای سمت شغلی مورد نظر (حداقل ۳۰ ساعت در هفته)

-اظهار نامه ای که بیان دارد سمت شغلی مورد نظر دائمی و تمام وقت است.

-لیستی از مزایای اضافی

-ذکر هرگونه توافقنامه اطلاق پذیر از مذاکرات دسته جمعی کارمندان و کارفرمایان ، در صورت مربوط بودن به متقاضی

 • کارفرما می تواند کسر هزینه ی مربوط به هزینه ی استخدام و هزینه های مهاجرت را متقبل نشود.
 • دستمزد ارائه شده باید در تراز با بازار و قابل قیاس با میانگین دستمزد آن شغل در بریتیش کلمبیا باشد.
 • افرادی که مستقیماً توسط بازار کار استخدام شده اند، باید حقوق و دستمزد برابر یا بیشتر از آنچه که مورد تایید بازار کار آمده است، دریافت کنند.

فارغ التحصیلان دانشگاهی بین المللی – دانشگاه ها یا کالج های بریتیش کلمبیا

این گروه مختص به دانشجویان بین المللی است که ظرف مدت زمان دو سال از اپلای برای برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا از یک دانشگاه یا کالج کانادایی فارغ التحصیل شده اند. با اینکه  متقاضیان لزوماً نیازمند سابقه کار از پیش نیستند، ولی نیاز به دریافت پیشنهاد شغلی از یک کارفرما در بریتیش کلمبیا دارند.

حداقل شرایط مورد نیاز برای متقاضیان

 

متقاضیانی شرایط زیر را برآورده کنند، می توانند واجد شرایط  گروه فارغ التحصیلان بین المللی باشند:

 • متقاضیان باید یکی از موارد زیر را داشته باشند:

-مدرک فارغ التحصیل دوره کارشناسی یا درحین تحصیل دوره ی کارشناسی از موسسه کانادایی دارای صلاحیت.

-دیپلم از یک موسسه عمومی مقطع کارشناسی دارای صلاحیت در کانادا، برای این برنامه، دیپلم از موسسات خصوصی پذیرفته نیست.

-برنامه زمانی دیپلم باید شامل حداقل ۸ ماه (دو ترم) تحصیل تمام وقت باشد.

-برنامه ی دیپلم درصورتی که بیش از یک چهارم از زمان برنامه در یک دوره کارآموزی یا انترنی صرف شود پذیرفته شده نیستد.

 • درخواست باید ظرف دو سال از تاریخ تکمیل پرونده که در رونوشت رسمی درج شده، ارائه شود.
 • در صورت لزوم، متقاضیان باید گواهی نامه ها و شرایط مورد نیاز برای سمت شغلی مورد نظر داشته باشند.
 • متقاضیان باید مدارکی را ارائه دهد که نشان دهد می توانند از خود و وابستگان خود در کانادا حمایت کنند، از جمله:

-چشم انداز مالی و اشتغال

-محل اقامت مورد نظر در بریتیش کلمبیا

-اطلاعات مربوط به تعداد وابستگان

 • داشتن پیشنهاد شغلی بدون محدودیت زمانی و تمام وقت از کارفرمای بریتیش کلمبیایی که به طور معمول نیازمند تحصیلات دانشگاهی از یک دانشگاه کانادایی واجد شرایط می باشد.

-پیشنهاد می تواند برای شغلی با طبقه بندی NOC سطح ۰، A یا B باشد.

-پیشنهاد می تواند برای شغلی با طبقه بندی NOC سطح C یا D باشد، در جایی که کارفرما بتواند ثابت کند که در حد قابل قبولی برای توسعه شغلی به یک شغل NOC سطح ۰، A یا B برنامه ساختاری دارد.

 • برای مشاغل NOC با سطح B , C , D، متقاضیان باید مهارت کافی در زبان انگلیسی یا فرانسوی، را با ارائه نتایج آزمون زبانی که حداقل نمره ۴ در تمام مهارت ها براساس معیار زبان کانادایی ۲۰۰۰ (CLB) را نشان می دهد، اثبات کنند.

-برای مشاغل دسته بندی شده تحت عنوان NOC سطح ۰ یا A، هیچگونه نتیجه آزمون زبانی نیاز نیست با این حال، برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا ممکن است بر اساس صلاحدید خود، به نتیجه ی آزمون زبان معتبر نیاز داشته باشد.

حداقل شرایط  کارفرمایان

 

علاوه بر اینها،کارفرمای پیشنهاد دهنده ی شغل باید اصول زیر را رعایت کند:

 • این کسب و کار باید در بریتیش کلمبیا واقع باشد و حداقل یکسال از فعالیتش گذشته باشد؛
 • کسب و کار باید ازقبل کارکنان دائمی و تمام وقت داشته باشد.

-اگر کسب و کار در منطقه ونکوور بزرگ واقع شده باشد، کسب و کار باید حداقل پنج کارمند دائمی و تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.

-اگر کسب و کار در خارج از منطقه ونکوور بزرگ واقع شده باشد، کسب و کار باید حداقل سه کارمند دائمی، تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.

 • کارفرما باید سابقه ی عملکرد خوب در کسب و کار داشته باشد.
 • کارفرما باید به متقاضی دستمزدی پیشنهاد کند که با استانداردهای صنعت مطابقت داشته باشد.
 • کارفرما باید شرایط لازم برای استخدام در بازار کار بومی را برآورده کند.
 • کارفرما باید یک اظهارنامه که بیان می کند تمام این الزامات را رعایت می کند امضا کند.
 • یک پیشنهاد کتبی استخدام با سربرگ رسمی شرکت باید به متقاضی تقدیم شود و باید تمام الزامات زیر را در بر بگیرد:

-این پیشنهاد باید توسط هر دو نفر کارفرما و متقاضی امضا به همراه درج تاریخ گردد.

-پیشنهاد باید شامل موارد زیر باشد:

-شرح وظایف شغلی

-میزان پرداخت

-تعداد ساعات کاری برای سمت شغلی مورد نظر (حداقل ۳۰ ساعت در هفته)

-اظهار نامه ای که بیان دارد سمت شغلی مورد نظر دائمی و تمام وقت است.

-لیستی از مزایای اضافی

-ذکر هرگونه توافقنامه اطلاق پذیر از مذاکرات دسته جمعی کارمندان و کارفرمایان ، در صورت مربوط بودن به متقاضی

 • کارفرما می تواند کسر هزینه ی مربوط به هزینه ی استخدام و هزینه های مهاجرت را متقبل نشود.
 • دستمزد ارائه شده باید در تراز با بازار و قابل قیاس با میانگین دستمزد آن شغل در بریتیش کلمبیا باشد.
 • افرادی که مستقیماً توسط بازار کار استخدام شده اند، باید حقوق و دستمزد برابر یا بیشتر از آنچه که مورد تایید بازار کار آمده است، دریافت کنند.

فارغ التحصیلان دانشگاهی بین المللی – دانشگاه ها یا کالج های بریتیش کلمبیا

این گروه برای افرادی است که مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در علوم پایه، کاربردی و یا علوم بهداشتی را از یکی از موسسات بریتیش کلمبیا دریافت کرده اند. برای اپلای این برنامه نیازی به پیشنهاد شغلی نیست.

حداقل شرایط مورد نیاز برای متقاضیان

 

به منظور واجد شرایط شدن در این گروه، متقاضیان باید:

 • در فاصله ی دو سال از درخواست به برنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا در یکی از زمینه های زیر، یک مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا از موسسه واجد شرایط بریتیش کلمبیا دریافت شده باشد:

-کشاورزی

-علوم زیستی و زیست پزشکی

-کامپیوتر و علوم اطلاعات و خدمات پشتیبانی

-مهندسی

-فناوری مهندسی

-حرفه های مرتبط با بهداشت و علوم بالینی مرتبط

-ریاضیات و آمار

-حفاظت از منابع طبیعی و تحقیق

-علوم فیزیکی

 • ارائه مدارکی که نشان دهد متقاضی قصد سکونت به صورت دائمی در بریتیش

  کلمبیا را دارد، مانند:

-طول دوره های فعلی یا پیشین اقامت در بریتیش کلمبیا

-ارتباط متقاضی با بریتیش کلمبیا از طریق کار، تحصیل یا خانواده

-شرح هر گونه فعالیت در طول مدت اسکان که متقاضی انجام داده است.

گروه مبتدی و نیمه ماهر

این دسته برای افرادی که در حال حاضر در بریتیش کلمبیا زندگی و کار می کنند و واجد شرایط مشاغل گردشگری یا مهمان داری، حمل و نقل مسیر های دور یا صنایع فرآوری مواد غذایی، یا مهارت های شغلی NOC با رده ی C یا D  در منطقه درحال توسعه شمال شرقی استان هستند.

حداقل شرایط موردنیاز برای متقاضیان

 

به منظور واجد شرایط بودن تحت گروه سطح مبتدی و نیمه ماهر، متقاضیان باید:

 • در یک سمت شغلی تمام وقت در یک شغل واجد شرایط در بریتیش کلمبیا استخدام باشند و حداقل در ۹ ماه به صورت بی وقفه قبل از اپلای، در این سمت شغلی قرار داشته است. کار در طول برنامه تحصیلی یا کار خارج از دانشکده با مجوز، واجد شرایط نیست. شغل های واجد شرایط به سه دسته تقسیم می شوند:

-گردشگری یا مهمانداری

-حمل و نقل جاده ای (افراد مشغول به کار که در این صنعت باید قبل از ثبت نام با برنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا حداقل تجربه ی رانندگی کامیون های راه های طولانی را در دو سال از سه سال گذشته در کانادا یا خارج از کشور داشته باشند)

-فرآوری مواد غذایی

-افرادی که در حال حاضر در منطقه در حال توسعه شمال شرقی بریتیش کلمبیا کار می کنند در هر شغلی با رده ی C یا D (به استثنای نگهبانان ساکن در محل خدمتشان) می توانند در این گروه واجد شرایط باشد. واجد شرایط بودن در این منطقه محدود به مشاغل در گردشگری یا مهمان داری، حمل و نقل راه دور و صنایع غذایی نیست

 • اشتغال تمام وقت در طول فرآیند تقاضا، کار در طول برنامه تحصیلی یا کار خارج از دانشکده با مجوز، واجد شرایط نیست.
 • دریافت یک پیشنهاد شغلی بدون محدوده زمانی ، تمام وقت ، از طرف کارفرمای واجد شرایط بریتیش کلمبیایی ، در یک شغل واجد شرایط ( به موارد زیر توجه کنید)
 • اثبات توانایی برای رفع حداقل نیازهای درآمدی و پرداخت هزینه های مسکن و زندگی در بریتیش کلمبیا:

-دستمزد سالانه در استان

-محل اقامت در استان

-تعداد افراد تحت تکفل

-متقاضیان سطح مقدماتی و نیمه ماهر باید سابقه برآورده کردن این شرایط را در ۹ ماه گذشته در موقعیت شغلی نشان دهند

 • تحصیلات متوسطه را کامل کرده باشند.
 • هرگونه مجوز یا گواهینامه مورد نیاز برای کار مورد نظررا داشته باشند.
 • نتایج آزمون مهارت زبان نشان دهد که مهارت زبان انگلیسی با حداقل CLB 4 در تمام موارد (شنیداری، صحبت کردن، خواندن، نوشتن) است.

در صورتی که متقاضی در زمان دریافت دعوت نامه ی اپلای برای برنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا دیگر واجد شرایط کار برای کارفرمای حمایت کننده اش نباشد،اما هنوز در کانادا باشد (مثال: به عنوان یک مهمان) یا کانادا را ترک کرده است، باید یک تقاضا ارائه کند تا زمانی که:

 • در زمان ثبت نام برای برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا شرایط را رعایت کند.
 • پیشنهاد شغلی در طول فرآیند تقاضا معتبر باقی می ماند.

در این مورد، کارفرما باید تلاش برای استخدام در موقعیت شغلی بی متصدی را در طول دوره زمانی که کاندید مجاز به کار نیست اثبات کند.

حداقل شرایط مورد نیاز برای کارفرمایان

 

کارفرما علاوه بر موارد فوق نیز باید ضوابط خاصی را به صورت زیر اجرا کند:

 • این کسب و کار باید در بریتیش کلمبیا تاسیس شده باشد و حداقل دو سال فعالیت داشته باشد؛
 • کسب و کار باید دارای کارکنان دائمی و تمام وقت باشد.

-اگر کسب و کار در منطقه منطقه ونکوور بزرگ واقع شده باشد، کسب و کار باید حداقل پنج کارمند دائمی و تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.

-اگر کسب و کار در خارج از منطقه ونکوور بزرگ واقع شده باشد، باید حداقل سه کارمند دائمی، تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.

 • کسب و کار باید سابقه ی خوب در کسب و کار را نشان دهد.
 • کارفرما باید به متقاضی دستمزدی پیشنهاد کند که با استانداردهای صنعت مطابقت داشته باشد.
 • کارفرما همچنین باید شرایط لازم برای استخدام در بازار کار بومی را برآورده کند.
 • باید یک پیشنهاد کتبی با سربرگ رسمی شرکت از طرف کارفرما به متقاضی داده شود و باید تمام الزامات زیر را رعایت کند:
 • این پیشنهاد باید توسط کارفرمای و متقاضی امضای با قید تاریخ شود.
 • پیشنهاد باید شامل موارد زیر باشد:

-شرحی از وظایف شغلی

-میزان پرداختی

-میزان ساعات کاری برای سمت شغلی مورد نظر (حداقل ۳۰ ساعت در هفته)

-اظهار نامه ای که اظهار میدارد سمت شغلی دائمی و تمام وقت است

-لیستی از مزایای اضافی

-ذکر هرگونه توافقنامه اطلاق پذیر از مذاکرات دسته جمعی کارمندان و کارفرمایان ، در صورت مربوط بودن به متقاضی.

-کارفرما ممکن است کسر هزینه ی مربوط به هزینه ی استخدام و هزینه های مهاجرت را متقبل نشود.

 • دستمزد پیشنهاد شده باید در تراز بازار باشد و قابل قیاس با متوسط حقوق آن شغل در بریتیش کلمبیا باشد.
 • افرادی که مستقیما توسط بازار کار استخدام شده اند، باید حقوق و دستمزد برابر یا بیشتر از آنچه که مورد تایید بازار کار آمده است، دریافت کنند.

مشاغل واجد شرایط

مشاغل در صنعت توریسم و مهمان داری

عنوان شغلNOC
منشی پذیرش هتل۶۵۲۵
راهنمای تور و سفر۶۵۳۱
راهنمای ورزش های فضای باز و تفریحات۶۵۳۲
مشاغل کازینو۶۵۳۳
هتل دار۶۵۱۱
متصدی بار۶۵۱۲
مسئول سرو غذاها و نوشیدنی ها۶۵۱۳
خدمه ی بخش غذا و کمکی آشپزخانه و کارهای مرتبط۶۷۱۱
نظافتچی معمولی۶۷۳۱
نظافتچی متخصص۶۷۳۲
دربان ، سرایدار و ناظران۶۷۳۳
مشاغل کمکی در اسکان، سفر و امکانات و سرویس ها۶۷۲۱
خشک شویی، رختشور خانه و مشاغل مرتبط۶۷۴۱
دیگر مشاغل کمکی سرویسی۶۷۴۲

 

مشاغل در صنعت فرآوری غذا

عنوان شغلNOC
اپراتور دستگاه و کنترل پروسه ، فرآورده های نوشیدنی وغذایی۹۴۶۱
قصابی و برش گوشت صنعتی،۹۴۶۲
متصدی پرورش ماهی و غذاهای دریایی۹۴۶۳
تستر و طبقه بندی کننده ی غذا ، نوشیدنی و مخلفات۹۴۶۵
کارگر فراوری غذا و نوشیدنی و مخلفات۹۶۱۷
کارگر فرآوری ماهی وغذاهای دریایی۹۶۱۸

 

مشاغل در صنعت حمل ونقل

عنوان شغل

NOC

راننده ی کامیون راه دور۷۵۱۱

 

اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا

 

گروه نیروی کار ماهر(شامل گروه تخصص های بهداشت و درمان)

گروه نیروی کار ماهر برای افراد ماهر بین المللی است که دارای تحصیلات دانشگاهی تجربه ی آموزش و اشتغال در یک کار تخصص ، مدیریتی، تکنیکی، تجارت و یا دیگر مهارت های شغلی باشند. شغل متقاضی باید در جدول طبقه بندی ملی شغلی (NOC) به عنوان سطح مهارت ۰، A یا B طبقه بندی شود.

متقاضیانی که  بر اساس گروه نیروی کار ماهر اپلای میکنند ، باید پیشنهاد یک شغل واجد شرایط تمام وقت و دائمی را در یک مهارت شغلی از یک کارفرما در بریتیش کلمبیا داشته باشند. متقاضیان با پیشنهاد شغلی در یک شغل  که نیاز به گواهینامه یا مجوز الزامی دارد، باید اثبات کنند که به هنگام تشکیل پرونده ی تقاضایشان در این گروه ، شرایط مخصوص ایالتی برای آن شغل به خصوص را رعایت میکنند.

گروهاستخدامشغلسابقهتحصیلاتدیگر ملزومات
نیروی کار ماهرپیشنهاد کار تمام وقت از یک کارفرمای واجد شرایط در در بریتیش کلمبیارده ی مهرت شغلی ۰ , A یا Bحداقل دو سال سابقه ی کار مرتبط (یا معادل تمام وقت)مدارک معتبر یا واجد شرایط– متقاضی باید واجد شرایط برنامه ی مهاجرت اقتصادی فدرال باشد

– متقاضی باید نیاز به حداقل درآمد را رفع کند(زیر را ببینید)

متخصصان بهداشت و درمانپیشنهاد شغلی تمام وقت از طرف یک مرجع سلامت عمومی در بریتیش کلمبیاپزشکان- عمومی پزشکان متخصص – پرستاران -پرستاران بخش اعصاب و روان -،پرستاران تخصصی -ماما و تخصص های سلامت مرتبطحداقل دو سال سابقه ی کار مرتبطمجوز معتبر یا پروانه– متقاضی باید واجد شرایط برنامه ی مهاجرت اقتصادی فدرال باشد

 

– متقاضی باید نیاز به حداقل درآمد را رفع کند (زیر را ببینید)

 

– متقاضی باید تمام شرایط برنامه ی مهاجرتی نیروی کار ماهر بریتیش کلمبیا – گروه تخصص های بهداشت و درمان را برآورده کند

 

گروه فوق لیسانس و دکترا بین المللی

کارفرمایان بریتیش کلمبیا به دنبال نیروی کار با مدارک تحصیلی درعلوم هستند و دولت محلی بریتیش کلمبیا بر این اساس عمل میکند.

افرادی که مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های علوم (Science) را در دو سال گذشته از یک برنامه واجد شرایط در یک موسسه دانشگاهی در بریتیش کلمبیا دریافت کرده اند میتوانند واجد شرایط اپلای در گروه فوق لیسانس و دکترای بین المللی باشند ، به شرطی که مدرک دریافتی در یکی از علوم طبیعی، کاربردی یا علوم سلامتی به دست آمده باشد:

 • کشاورزی
 • علوم زیستی و زیست پزشکی
 • علوم کامپیوتر و اطلاعات و خدمات پشتیبانی
 • مهندسی
 • فناوری مهندسی
 • تخصص های سلامت و علوم بالینی مرتبط
 • ریاضیات و آمار
 • حفاظت و تحقیقات از منابع طبیعی
 • علوم فیزیکی

متقاضیان باید شواهدی برای قصد اقامت در بریتیش کلمبیا ارائه دهند. این شواهد میتواند شامل موارد زیر باشد:

 • مدت زمان هر یک از اقامت های قبلی و یا مدت زمان اقامت کنونی در بریتیش کلمبیا
 • ارتباطات با بریتیش کلمبیا از طریق کار، تحصیل یا خانواده
 • شرحی از هر گونه اقدامی که برای اسکان در بریتیش کلمبیا صورت گرفته، مانند پیدا کردن شغل و یا محل زندگی است.
گروهاستخدامتحصیلاتدیگر ملزومات
تحصیلات تکمیلی بین المللیپیشنهاد شغلی نیاز نیستمدرک کارشناسی ارشد یا دکترا از یکی از موسسات واجد شرایط در بریتیش کلمبیا.

فقط در مورد مدارک رشته های علوم طبیعی، کاربردی یا بهداشت و درمان

– متقاضی باید واجد شرایط برنامه ی مهاجرت اقتصادی فدرال باشد

– متقاضی باید نیاز به حداقل درآمد را رفع کند (زیر را ببینید)

 

گروه دانشجویان لیسانس بین المللی

فارغ التحصیلان بین المللی که ظرف سه سال گذشته از یکی از دانشگاه ها یا کالج های کانادا فارغ التحصیل شده اند می توانند واجد شرایط اپلای بر اساس گروه تحصیلات تکمیلی بین المللی باشند. متقاضیان اپلای براساس گروه تحصیلات تکمیلی بین المللی باید دارای پیشنهاد شغلی دائمی واجد شرایط در یک مهارت شغلی از یک کارفرمای بریتیش کلمبیایی باشند.

متقاضیان واجد شرایط در این گروه باید دارای مدرک، دیپلم یا گواهی تحصیلات تکمیلی از یک موسسه رسمی در کانادا باشند. متقاضیانی که دانشجوی دوره ی لیسانس یا فارغ التحصیل می باشند باید مدرک تحصیلی را از یک موسسه تحصیلات تکمیلی کانادایی دریافت کنند که مجاز به اعطای مدرک هست. متقاضیان دارای دیپلم یا گواهی باید دیپلم یا گواهی را از موسسات دانشگاهی دولتی دریافت کنند. دیپلم یا گواهی از موسسات خصوصی پذیرفته شده  نیستند. این برنامه باید حداقل شامل هشت ماه (دو ترم) از تحصیل تمام وقت باشد. این برنامه درصورتی که متقاضی بیش از یک چهارم از زمان برنامه را در یک دوره کارآموزی یا اینترنشیپ صرف کند پذیرفته شده نیست.

گروهاستخدامشغلسابقهتحصیلاتالزامات دیگر
دانشجویان لیسانس بین المللیپیشنهاد شغلی تمام وقت از یک کارفرمای بریتیش کلمبیایی واجد شرایطمهارت شغلی رده ی ۰ ، A  یا Bنیاز نیستمدرک یا دیپلم واجد شرایط از یک کالج یا دانشگاه کانادایی– متقاضی باید واجد شرایط برنامه ی مهاجرت اقتصادی فدرال باشد

– متقاضی باید نیاز به

حداقل درآمد را رفع کند (زیر را ببینید)

 

جریان مهاجرتی کارآفرینی

گروه کار آفرینان

متقاضیان بر اساس چند معیار ارزیابی می شوند، از جمله:

 • کسب و کار و یا تجربه کاری
 • ارزش خالص شخصی و منبع مالی؛
 • سازگاری
 • طرح پیشنهادی کسب و کار، که شامل پیشنهاد سرمایه گذاری و ایجاد شغل در بریتیش کلمبیاست.

حداقل الزامات شخصی

 • مدیریت فعال و مداوم در عملکرد روزمره ی کسب و کار
 • اثبات داشتن محل اقامت در بریتیش کلمبیا به فاصله ی ۱۰۰ کیلومتر از محل کار؛

-متقاضی باید اقامت در بریتیش کلمبیا را در حداقل ۷۵ درصد از زمانی که مجوز کار داشته، اثبات کند.

 • پذیرش به کانادا

-متقاضی نباید:

-ممنوع الورود به کانادا باشد.

-از راه غیر قانونی در کانادا باشد.

-مطالبه ی پناهندگی حل نشده در کانادا داشته باشد.

-در صورتی که فرد چه در خاک کانادا و چه در خارج آن ، قوانین مهاجرت و پناهندگی در کانادا را نقض کرده و متهم شناخته شده باشد.

 • ارزش خالص سرمایه شخصی حداقل ۶۰۰،۰۰۰ دلار (شامل پول نقد، دارایی های موجود در حساب های بانکی، سپرده های معین، مالکیت های حقیقی، سرمایه گذاری ها و …) به نام متقاضی یا به نام همسر متقاضی . ارزش خالص باید به صورت قانونی به دست آمده باشد و قابل اثبات باشد.
 • حداقل دو سال تحصیل دانشگاهی یا سابقه به عنوان یک صاحب یا مدیر فعال کسب و کار با مالکیت ۱۰۰ درصد از کسب و کار، حداقل برای سه سال از پنج سال گذشته؛

۱۰۰ درصد مالکیت می تواند، بین متقاضی، همسر متقاضی و فرزندان تقسیم شده باشد.

 • سابقه کاری – داوطلب باید نشان دهد که دانش و تجربه کافی برای راه اندازی موفق کسب و کار خود را در بریتیش کلمبیا دارد.داوطلب باید دارای حداقل های زیر باشد:

-بیش از سه سال سابقه به عنوان یک صاحب یا مدیر فعال کسب و کار

-بیش از چهار سال سابقه به عنوان مدیر ارشد

-ترکیبی از حداقل یک سال تجربه به عنوان یک صاحب یا مدیر فعال کسب و کار و و حداقل دو سال تجربه به عنوان یک مدیر ارشد.

حداقل شرایط مورد نیاز کسب و کار

ثبت نام باید شامل یک خلاصه ای از طرح کسب و کار باشد که بر پایه اهداف تعیین شده ی تجارت با قابلیت کارکرد موثر پیشنهاد شده، قابلیت انتقال مهارت های داوطلب و مزایای اقتصادی تعیین می شود. اگر داوطلب بعداً دعوت به اپلای شود، از او خواسته خواهد شد که طرح تفصیلی کسب و کار را ارائه نماید.  برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا ثبت نام برای ایجاد یک کسب و کار جدید، به دست آوردن کسب و کار موجود، از طریق مشارکت در کسب و کار موجود و مشارکت با یک کارآفرین محلی یا خارجی برای ایجاد یک کسب و کار جدید را رسیدگی میکند.

حداقل شرایط مورد نیاز سرمایه گذاری

برای ثبت نام، داوطلب باید نشان دهد که سرمایه گذاری شخصی مطلوبی به ارزش حداقل ۲۰۰۰۰۰ دلار کانادا در کسب و کار پیشنهاد شده را انجام می دهد. در صورت مطرح کردن یک عضو اصلی، داوطلب باید نشان دهد که سرمایه گذاری شخصی مطلوبی به ارزش ۴۰۰۰۰۰ دلار کانادا را انجام می دهد.

حداقل شرایط مورد نیاز شغلی

داوطلبان باید ثابت کنند که حداقل یک کار جدید تمام وقت و دائمی هم ارز برای یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم در کسب و کار پیشنهاد شده و همچنین امکان پوشش استخدام طولانی مدت کانادایی ها یا مقیمان دائمی در کسب و کار را ایجاد خواهد کرد. شرایط ایجاد شغل برای داوطلبانی که طرحی شامل یک کارمند اصلی در پرونده شان ارائه داده اند متفاوت است.

توجه: ثبت نام مهاجرت کارآفرینان ، تقاضا برای جریان مهاجرت کارآفرینی نیست و یا تضمین نمیکند که داوطلب برای اپلای دعوت شود.

گروه پروژه های استراتژیک

شرکت های خارجی که به دنبال احداث شعبه در بریتیش کلمبیا ،می توانند از طریق این گروه اقدام کنند. در این فرآیند، شرکت مذکور می تواند تا پنج کارمند اصلی را برای کار و مقیم دائمی شدن در کانادا پیشنهاد دهد.

حداقل شروط مورد نیاز برای شرکت ها

 

برای واجد شرایط بر اساس این رده از مهاجرت کارآفرین بریتیش کلمبیا، شرکت ها باید:

 • شواهدی از عملکرد تجاری خوب و موفق در خارج از کانادا ارائه دهند.
 • اثبات کنند که کارمندان اصلی مطرح شده،پرسنل ارشد واجد شرایط هستند که برای احداث و اداره ی کسب و کار در بریتیش کلمبیا ضروری هستند.
 • فقط کارکنان اصلی را که مناسب شرایط مهاجرت به کانادا هستند پیشنهاد کند. برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا درخواست کارکنانی را قبول نمی کند که:

ممنوع الورود به کانادا باشند

اقامت در کشور خودشان (کشوری که در حال حاضر در آن اقامت دارند) دچار مشکل قانونی است.

در حال حاضر به صورت غیرقانونی در کانادا هستند.

در حال حاضر در کانادا بدون مجوز کار می کنند.

درخواست پناهندگی حل نشده در کانادا داشته باشند

در صورتی که فرد چه در خاک کانادا و چه در خارج آن ، قوانین مهاجرت و پناهندگی در کانادا را نقض کرده و متهم شناخته شده است.

حداقل الزامات تا زمان تایید پرونده

 

اگر یک پرونده تأیید شود، شرکت باید موارد زیر را انجام دهد:

 • امضای توافقنامه اجرایی با دولت محلی
 • سرمایه گذاری حداقل ۵۰۰،۰۰۰ دلار برای ایجاد یا خرید و گسترش کسب و کار واجد شرایط
 • ایجاد حداقل سه شغل جدید برای شهروندان کانادایی یا مقیمان دائمی به ازای هر یک از کارمندان اصلی پیشنهاد شده.
 • ایجاد یا خرید و گسترش یک شرکت که به ثبت حقوقی رسیده و یا به صورت فدرال به ثبت رسیده ، یا به طور فرا ایالتی در بریتیش کلمبیا ثبت شده.

 

 

برنامه مهاجرتی نیروی کار ماهر استان بریتیش کلمبیا

برنامه مهاجرتی tech pilot استان بریتیش کلمبیا

برنامه مهاجرتی اکسپرس انتری استان بریتیش کلمبیا

برنامه مهاجرتی کار آفرینی و سرمایه گذاری استان بریتیش کلمبیا

برنامه مهاجرتی گروه پروژه های استراتژیک استان بریتیش کلمبیا

 
 
 


 
 

خلاصه
شرایط مورد نیاز برای برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا
نام مقاله
شرایط مورد نیاز برای برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا
توضیح
برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا با در نظر گرفتن دسته بندی های متفاوت که هر کرام شرایط خاص خود را دارند راهی است تضمین شده جهت اخذ اقامت کانادا.
نویسنده
منشر کننده
آژانس مهاجرتی مسیر
لوگو
رزرو وقت مشاوره