پروژه های استراتژیک در بریتیش کلمبیا

شرکت های خارجی که به دنبال احداث شعبه در بریتیش کلمبیا می باشند
گروه پروژه های استراتژیک برنامه مهاجرتی، بریتیش کلمبیا

شرکت های خارجی که به دنبال احداث شعبه در بریتیش کلمبیا می باشند می توانند از طریق این گروه اقدام کنند.

در این فرآیند، شرکت مذکور می تواند تا پنج کارمند اصلی را برای کار و مقیم دائمی شدن در کانادا پیشنهاد دهد.

اداره ی برنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا به متقاضیان اکیداً توصیه می کند که یک سفر تحقیقی و آزمایشی برای درک بهتر محیط کسب و کار محلی و فرصت ها در بریتیش کلمبیا قبل از تشکیل پرونده انجام دهند.

حداقل شرایط مورد نیاز برای شرکت ها

 

برای واجد شرایط شدن در این گروه از برنامه های مهاجرتی کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا، شرکت ها باید:

 • شواهدی از عملکرد تجاری خوب و موفق در خارج از کانادا ارائه دهند.
 • اثبات کنند که کارمندان اصلی مطرح شده،پرسنل ارشد واجد شرایط هستند که برای احداث و اداره ی کسب و کار در بریتیش کلمبیا ضروری هستند.
 • فقط کارکنان اصلی را که مناسب شرایط مهاجرت به کانادا هستند پیشنهاد کند. برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا درخواست کارکنانی را قبول نمی کند که:

-ممنوع الورود به کانادا باشند.

-اقامت در کشور خودشان (کشوری که در حال حاضر در آن اقامت دارند) دچار مشکل قانونی است.

-در حال حاضر به صورت غیرقانونی در کانادا هستند.

-در حال حاضر در کانادا بدون مجوز کار می کنند.

-درخواست پناهندگی حل نشده در کانادا داشته باشند.

-در صورتی که فرد چه در خاک کانادا و چه در خارج آن ، قوانین مهاجرت وپناهندگی در کانادا را نقض کرده و متهم شناخته شده است.

روش اپلای کردن

برای اپلای کردن برنامه ی مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا به عنوان گروه پروژه های استراتژیک، متقاضیان باید با اداره ی مهاجرت استان بریتیش کلمبیا تماس بگیرند تا پیشنهاد تجاری خود را با آنها در میان بگذارند.

 

پیشنهادات تجاری باید شامل موارد زیر باشد:

 • اطلاعات جامع شرکت (سال تاسیس، شرح فعالیت های تجاری، درآمد حاصل از فروش، تعداد کارکنان و غیره)
 • شرح کسب و کاری که متقاضی در نظر دارد برای ایجاد و یا خرید و گسترش آن در استان اقدام کند.
 • توضیح چگونگی ارتباط کسب کار متقاضی به کسب و کارشرکت اصلی است.
 • ارزیابی های دقیق مالی و مطالعات سودمندی تجاری که انجام شده است.
 • اساس سرمایه گذاری، از جمله تفکیک دقیق سرمایه گذاری.
 • تخمین درآمد سالانه
 • انواع مشاغلی که کسب و کار پیشنهاد شده برای شهروندان کانادایی و مقیمان دائمی ایجاد خواهد کرد.

اگر پیشنهاد تجاری مطابق با شرایط  باشد، اداره ی مهاجرت استان بریتیش کلمبیا یک پکیج درخواست را از طریق ایمیل به متقاضی ارسال خواهد کرد.بعد از آن بر عهده ی متقاضی و کارمندان اصلی است تمام فرم های لازم و اسناد حمایتی را ارسال کنند. متقاضیا باید هزینه رسیدگی به مبلغ ۳۵۰۰ دلار کانادا به همراه ۱۰۰۰ دلار کانادا هزینه ی پرونده به ازای هر یک از کارکنان پیشنهاد شده پرداخت کند.

 

پس از آن ،اداره ی مهاجرت استان بریتیش کلمبیا،درخواست را بررسی خواهد کرد. در صورت گذراندن ارزیابی های اولیه، از همه ی کارکنان خواسته می شوند تا در یک مصاحبه شخصی در ونکوور در اداره ی مهاجرت استان بریتیش کلمبیا حضور یابند.

اگر درخواست تایید شود، باید یک موافقتنامه اجرایی بین استان و نماینده تعیین شده ی شرکت امضا شود. یرای هر یک از کارکنان اصلی، یک نامه پوشش مجوز کار توسط اداره ی مهاجرت استان بریتیش کلمبیا صادر می شود مجوز کار دو ساله از تاریخ اپلای در اداره ی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) زمان دارد.

حداقل الزامات تا زمان تایید پرونده

 

اگر یک پرونده تأیید شود، شرکت باید موارد زیر را انجام دهد:

 • امضای توافقنامه اجرایی با دولت محلی
 • سرمایه گذاری حداقل ۵۰۰،۰۰۰ دلار برای ایجاد یا خرید و گسترش کسب و کار واجد شرایط
 • ایجاد حداقل سه شغل جدید برای شهروندان کانادایی یا مقیمان دائمی به ازای هر یک از کارمندان اصلی پیشنهاد شده.
 • ایجاد یا خرید و گسترش یک شرکت که به ثبت حقوقی رسیده و یا به صورت فدرال به ثبت رسیده ، به طور فرا ایالتی در بریتیش کلمبیا ثبت شده.

 

برنامه مهاجرتی نیروی کار ماهر استان بریتیش کلمبیا

برنامه مهاجرتی tech pilot استان بریتیش کلمبیا

برنامه مهاجرتی اکسپرس انتری استان بریتیش کلمبیا

پیش نیاز های برنامه های مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا
 
 


 
 

خلاصه
پروژه های استراتژیک بریتیش کلمبیا
نام مقاله
پروژه های استراتژیک بریتیش کلمبیا
توضیح
شرکت های خارجی که به دنبال احداث شعبه در بریتیش کلمبیا می باشند می توانند از طریق این گروه اقدام کرده.
نویسنده
منشر کننده
آژانس مهاجرتی مسیر
لوگو
رزرو وقت مشاوره