نیروی کار ماهر بریتیش کلمبیا

ساخت و ساز در تورنتو بریتیش کلمبیا
برنامه مهاجرتی نیروی کار ماهر استان بریتیش کلمبیا

برنامه مهاجرت نیروی کار ماهر از دسته های مختلفی تشکیل شده است، که هر کدام شرایط منحصر به فرد خود را دارند.

فهرست برنامه های واجد شرایط

نیروی کار ماهر، متخصص بهداشت و درمان، لیسانسه ی بین المللی و گروه فوق لیسانس و دکترای بین المللی نیز می تواند از طریق برنامه اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا مراحل را طی کند که همتراز با سیستم مهاجرت انتخابی اکسپرس انتری فدرال است.

شرایط عمومی:

علاوه بر برآورده کردن شرایط مخصوص به گروهی که در آن اپلای می شوند، متقاضیان باید همچنین شرایط عمومی برای برنامه مهاجرت مهارتی استان بریتیش کلمبیا را برآورده کنند. متقاضیان در جریان مهاجرت مهارتی نیاز دارند به :

 • متقاضیانی که پیشنهاد شغلی در سطح NOC 0 یا A دارند، لازم نیست که نتایج آزمون زبان معتبری را ارائه دهند؛ با این حال، برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا به صلاح دید خود ممکن است برای اطمینان از اینکه متقاضی دارای مهارت لازم زبان برای انجام وظایف در سمت مربوطه است،می تواند نتایج آزمون زبان زبان را درخواست کند.
 • کسب دستمزد قابل رقابت با نرخ دستمزد های شغلی استان بریتیش کلمبیا ؛
 • داشتن پیشنهاد شغلی دائمی وتمام وقت در یک شغل واجد شرایط (به استثنا: گروه لیسانسه های بین المللی )؛
 • برای موقعیت شغلی ارائه شده واجد شرایط باشید . برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا ممکن است به طبقه بندی ملی شغلی ( NOC ) یا WorkBC یا استانداردهای صنعتی برای تعیین حداقل شرایط شغلی مراجعه کند.
 • اثبات کردن توانایی زبان انگلیسی یا فرانسوی در آزمون زبان کانادایی ( CLB4 ) برای تمام مشاغلی که در رده C , B یا D طبقه بندی شده اند.
 • برآورده کردن حداقل نیازهای درآمدی ( به مطالب زیر نگاه کنید)؛
 • نداشتن مالکیت یا سهم بیش از ۱۰ درصد در شرکت بریتیش کلمبیایی که پیشنهاد شغلی را ارائه می دهد.
 • مزایای اقتصادی استان بریتیش کلمبیا از طریق استخدام آنها. به عنوان مثال، استخدام متقاضی ممکن است:

-انتقال دانش و مهارت ها به کانادایی ها

-ایجاد نیروی کار برای یک پروژه بزرگ

-ایجاد یا حفظ شغل برای کانادایی ها

-پشتیبانی از توسعه محصولات جدید بخش خصوصی

 • در صورت دعوت به اپلای، یک برنامه کامل همراه با ۵۵۰ دلار مبلغ درخواست ارسال کنید.علاوه بر این، استخدام متقاضی تحت برنامه مهاجرت مهارت های

  بریتیش کلمبیا نباید اثر منفی بر حل و فصل دعاوی کارگری یا استخدام هر کسی که درگیر در دعاوی کاری بشود. شغل ارائه شده به متقاضی تحت برنامه مهاجرت نمی تواند مانع از آموزش و یا استخدام یک شهروند یا مهاجر دائمی کانادا بشود.

گروه نیروی کار ماهر

این گروه برای نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی یا آموزش دیده و با تجربه کاری در مشاغل مهارتی است.

حداقل شرایط لازم برای متقاضیان

به منظور واجد شرایط بودن تحت عنوان گروه نیروی کار ماهر، علاوه بر برآورده کردن ملزومات عمومی،متقاضی باید:

 • داشتن حداقل دو سال تجربه کار به صورت تمام مدت (و یا معادل تمام وقت) در شغل مهارتی معرفی شده به آنها، و گواهی نامه ها واعتبارات مورد نیاز آن جایگاه شغلی، در صورت لزوم.
 • دریافت یک پیشنهاد استخدام تمام وقت شغلی مقرر نشده، از طرف کارفرمای بریتیش کلمبیایی.
 • قرار داشتن در طبقه بندی شغلی به عنوان سطح NOC 0،  A یا B
 • برای مشاغل طبقه بندی شده به عنوان NOC رده ی B، متقاضیان باید از طریق ارائه نتایج آزمون زبان با حداقل امتیاز ۴ تحت معیارهای زبان کانادایی ۲۰۰۰ (CLB) اثبات کنندکه دارای توانایی زبان انگلیسی یا فرانسوی به حد کافی در همه ی توانایی های زبانی می باشند.
 • برای مشاغل طبقه بندی شده به عنوان NOC سطح ۰ یا A، هیچ نتیجه آزمون زبانی ضروری نیست – برنامه ی مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا، با این حال، ممکن است به صلاح دید خود،نتیجه ی آزمون معتبر زبان را درخواست کند.
 • اثبات کردن توانایی برای رفع حداقل نیازهای درآمدی و پرداخت هزینه های مسکن و زندگی در بریتیش کلمبیا از طریق ارائه دادن:

-دستمزد سالانه در استان

-محل اقامت در استان

-تعداد افراد تحت تکفل

حداقل شرایط  کارفرمایان

علاوه بر این، کارفرما ارائه دهنده شغل باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • این کسب و کار باید در بریتیش کلمبیا تأسیس شود و حداقل یک سال فعالیت داشته باشد.
 • کسب و کار باید پیشاپیش کارکنان دائمی و تمام وقت داشته باشد.

-اگر کسب و کار در منطقه ونکوور بزرگ واقع شده باشد، کسب و کار باید حداقل پنج کارمند دائمی و تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.

-اگر کسب و کار در خارج از منطقه ونکوور بزرگ واقع شده باشد، کسب و کار باید حداقل سه کارمند دائمی، تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.

 • کارفرما باید یک سابقه ی خوب کسب و کار را ارائه دهد.
 • کارفرما باید به متقاضی دستمزدی ارائه کندکه با استانداردهای صنعت مطابقت داشته باشد.
 • کارفرما باید شرایط لازم برای استخدام متقاضی در بازار بومی را برآورده کند.
 • کارفرما باید یک اظهارنامه که بیان می کند تمام این الزامات را رعایت می کند امضا کند.
 • یک پیشنهاد کتبی استخدام با سربرگ رسمی شرکت باید به متقاضی تقدیم شود و باید تمام الزامات زیر را در بر بگیرد.

-این پیشنهاد باید توسط هر دو نفر کارفرما و متقاضی امضا گرددب،و تاریخ نیز درج شود.

-پیشنهاد باید شامل موارد زیر باشد:

•توضیحات وظایف شغلی

•میزان پرداخت

•تعداد ساعات کاری برای سمت شغلی مورد نظر (حداقل ۳۰ ساعت در هفته)

•اظهار نامه ای که اظهار دارد سمت شغلی دائمی و تمام وقت است

•لیستی از مزایای اضافی و

•ذکر هرگونه توافقنامه اطلاق پذیر از مذاکرات دسته جمعی کارمندان و کارفرمایان ، در صورت مربوط بودن به متقاضی.

 • کارفرما ممکن است کسر هزینه ی مربوط به هزینه ی استخدام و هزینه های مهاجرت را متقبل نشود.

 • دستمزد ارائه شده باید در تراز با بازار و قابل قیاس با میانگین دستمزد آن شغل در بریتیش کلمبیا باشد.
 • افرادی که مستقیما توسط بازار کار استخدام شده اند، باید حقوق و دستمزد برابر یا بیشتر از آنچه که مورد تایید بازار کار آمده است، دریافت کنند.

گروه متخصصان بهداشت و درمان

 

حداقل شرایط مورد نیاز برای متقاضیان

برای واجد شرایط بودن تحت عنوان گروه متخصصان بهداشت و درمان، علاوه بر رعایت شروط عمومی، متقاضیان باید:

 • در یکی از زمینه های زیر تخصص داشته باشند:

-پزشک عمومی

-پزشک متخصص

-پرستار دارای گواهی رسمی پرستاری

-پرستار دارای گواهی رسمی پرستاری اعصاب و روان

-پرستار کارورز

-ماما

-تخصص های وابسته بهداشت و درمان، مانند:

-سونوگرافی

-داروساز بالینی

-تکنسین آزمایشگاه پزشکی

-تکنسین پرتو پزشکی

-کاردرمانی

-فیزیوتراپیست

 • حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در مهارت شغلی پیشنهاد شده، و در صورت لزوم، داشتن گواهی ها و شرایط مورد نیاز برای سمت شغلی مورد نظر؛
 • قرار گرفتن در طبقه بندی شغلی تحت عنوان NOC سطح ۰، A یا B؛
 • برای مشاغلی که به عنوان NOC در سطح B طبقه بندی شده اند، متقاضیان باید مهارت کافی در زبان انگلیسی یا فرانسوی، را با ارائه نتایج آزمون زبانی که حداقل نمره ۴ در تمام مهارت ها  بر اساس معیار زبان کانادایی ۲۰۰۰ (CLB) را نشان می دهد، اثبات کنند.
 • برای مشاغل دسته بندی شده تحت عنوان NOC سطح ۰ یا A، هیچگونه نتیجه آزمون زبانی نیاز نیست – با این حال، برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا ممکن است بر اساس صلاحدید خود، به نتیجه ی آزمون زبان معتبر نیاز داشته باشد.
 • اثبات توانایی برای رفع حداقل نیازهای درآمدی و پرداخت هزینه های مسکن و زندگی در بریتیش کلمبیا از طریق اظهار داشتن:

-دستمزد سالانه در استان

-محل اقامت در استان

-تعداد افراد تحت تکفل

 • ماماها باید:

-از یک گروه کارورزی معتبر، تاییدیه ی پذیرش در استان برای حداقل شش ماه، با سربرگ رسمی و امضای رئیس گروه کارورزی و شخص متقاضی را داشته باشند.

-دارای گواهی رسمی یا واجد شرایط گرفتن آن از کالج مامایی بریتیش کلمبیا باشند.

حداقل شرایط  کارفرمایان

 

کارفرمای پیشنهاد دهنده ی شغل باید شرایط زیر را رعایت کند:

 • این کسب و کار باید در بریتیش کلمبیا واقع باشد و حداقل یکسال از فعالیتش گذشته باشد؛
 • کسب و کار باید ازقبل کارکنان دائمی و تمام وقت داشته باشد.

-اگر کسب و کار در منطقه ونکوور بزرگ واقع شده باشد، کسب و کار باید حداقل پنج کارمند دائمی و تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.

-اگر کسب و کار در خارج از منطقه ونکوور بزرگ واقع شده باشد، کسب و کار باید حداقل سه کارمند دائمی، تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.

 • کارفرما باید سابقه ی عملکرد خوب در کسب و کار داشته باشد.
 • کارفرما باید به متقاضی دستمزدی پیشنهاد کند که با استانداردهای صنعت مطابقت داشته باشد.
 • کارفرما باید شرایط لازم برای استخدام در بازار کار بومی را برآورده کند.
 • کارفرما باید یک اظهارنامه که بیان می کند تمام این الزامات را رعایت می کند امضا کند.
 • یک پیشنهاد کتبی استخدام با سربرگ رسمی شرکت باید به متقاضی تقدیم شود و باید تمام الزامات زیر را در بر بگیرد:

-این پیشنهاد باید توسط هر دو نفر کارفرما و متقاضی امضا به همراه درج تاریخ گردد.

-پیشنهاد باید شامل موارد زیر باشد:

-شرح وظایف شغلی

-میزان پرداخت

-تعداد ساعات کاری برای سمت شغلی مورد نظر (حداقل ۳۰ ساعت در هفته)

-اظهار نامه ای که بیان دارد سمت شغلی مورد نظر دائمی و تمام وقت است.

-لیستی از مزایای اضافی

-ذکر هرگونه توافقنامه اطلاق پذیر از مذاکرات دسته جمعی کارمندان و کارفرمایان ، در صورت مربوط بودن به متقاضی

 • کارفرما می تواند کسر هزینه ی مربوط به هزینه ی استخدام و هزینه های مهاجرت را متقبل نشود.

 • دستمزد ارائه شده باید در تراز با بازار و قابل قیاس با میانگین دستمزد آن شغل در بریتیش کلمبیا باشد.
 • افرادی که مستقیماً توسط بازار کار استخدام شده اند، باید حقوق و دستمزد برابر یا بیشتر از آنچه که مورد تایید بازار کار آمده است، دریافت کنند.

فارغ التحصیلان بین المللی – دانشگاه ها یا کالج های کانادا

این گروه برای آن دسته از دانشجویان بین المللی است که در مدت زمان سه سال از درخواست به برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا،از یک دانشگاه یا کالج کانادایی فارغ التحصیل شده اند(اطلاعات بیشتر در مورد تحصیل در کانادا). در حالی که متقاضیان لزوماًنیازمند تجربه کار قبلی نیستند، اما به  پیشنهاد شغلی از کارفرما بریتیش کلمبیایی نیاز دارند.

 

حداقل مورد نیاز برای متقاضیان

 

متقاضیانی که شرایط زیر را برآورده می کنند، می توانند در گروه فارغ التحصیلان بین المللی واجد شرایط بشوند:

 • متقاضیان باید یکی از موارد زیر را داشته باشند:

-یک مدرک برای تحصیل در مقطع لیسانس یا مدرک فارغ التحصیلی از موسسه واجد شرایط کانادایی

-یک دیپلم از یک موسسه دولتی واجد شرایط کانادایی در مقطع لیسانس. دیپلم از موسسات غیردولتی برای این برنامه پذیرفته نیست.

-یک برنامه دیپلم، باید حداقل ۸ ماه (دو ترم) و به صورت تحصیل تمام وقت باشد.

-دیپلمی که بیش از یک چهارم زمان برنامه اش صرف کار دانشجویی یاکارآموزی باشد پذیرفته نیست.

 • ارائه درخواست باید ظرف سه سال از تاریخ تکمیل که در پرونده ی رسمی درج می شود،انجام گردد.
 • در صورت لزوم، متقاضیان باید گواهی ها و مدارک تحصیلی مورد نیاز با وضعیتشان را داشته باشند.
 • متقاضیان باید مدرکی را ارائه دهند که نشان دهد توانایی تامین خود و وابستگانشان را در کانادا دارند، از جمله:

چشم انداز درآمد و اشتغال در آینده

محل اقامت مورد نظرشان در بریتیش کلمبیا

اطلاعات مربوط به تعداد وابستگان

 • دریافت یک پیشنهاد شغلی از کارفرمای بریتیش کلمبیایی دارای صلاحیت که پیشنهاد باید بدون محدودیت زمانی و تمام وقت و اساساً نیازمند تحصیلات دانشگاهی باشد

-پیشنهاد می تواند در زمره ی مشاغل طبقه بندی شده به عنوان NOC سطح ۰، A، یا B باشد.

-پیشنهاد می تواند در زمره ی مشاغل طبقه بندی شده به عنوان NOC سطح C یا D است، در جایی که کارفرما بتواند ثابت کند که در حد قابل قبولی برای توسعه شغلی به یک شغل NOC سطح ۰، A یا B برنامه ساختاری دارد.

 • برای مشاغل NOC با سطح B , C , D، متقاضیان باید مهارت کافی در زبان انگلیسی یا فرانسوی، را با ارائه نتایج آزمون زبانی که حداقل نمره ۴ در تمام مهارت ها براساس معیار زبان کانادایی ۲۰۰۰ (CLB) را نشان میدهد، اثبات کنند.

-برای مشاغل دسته بندی شده تحت عنوان NOC سطح ۰ یا A، هیچگونه نتیجه آزمون زبانی نیاز نیست – با این حال، برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا ممکن است بر اساس صلاح دید خودشان، نتیجه ی آزمون زبان معتبر را درخواست کنند.

حداقل شرایط کارفرمایان

 

علاوه بر اینها، کارفرمای پیشنهاد دهنده ی شغل باید موارد زیر را رعایت کند:

 • این کسب و کار باید در بریتیش کلمبیا واقع باشد و حداقل یکسال از فعالیتش گذشته باشد؛
 • کسب و کار باید از پیش کارکنان دائمی و تمام وقت داشته باشد

-اگر کسب و کار در حوزه ی منطقه ونکوور بزرگ واقع شده باشد، باید حداقل پنج کارمند دائمی و تمام وقت (یامعادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.

-اگر کسب و کار در خارج از منطقه ونکوور بزرگ واقع شده باشد، باید حداقل سه کارمند دائمی، تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.

 • کارفرما باید سابقه ی عملکرد خوب تجاری داشته باشد.
 • کارفرما باید به متقاضی دستمزدی پیشنهاد کند که با استانداردهای بازار صنعت مطابقت داشته باشد.
 • کارفرما باید شرایط لازم برای استخدام در بازار کار بومی را برآورده کند.
 • کارفرما باید یک اظهارنامه که بیان می دارد تمام این الزامات را رعایت می کند را امضا کند.
 • باید یک پیشنهاد کتبی استخدام با سربرگ رسمی شرکت به متقاضی تقدیم شود و تمام حتما تمامی شرایط زیر را در بر بگیرد:
 • این پیشنهاد باید توسط کارفرما و متقاضی امضا به همراه درج تاریخ گردد.

پیشنهاد باید شامل موارد زیر باشد:

-شرح وظایف شغلی

-میزان پرداخت

-تعداد ساعات کاری برای سمت شغلی مورد نظر (حداقل ۳۰ ساعت در هفته)

-اظهار نامه ای که بیان میکند سمت شغلی مورد نظر دائمی و تمام وقت است

-لیستی از مزایای اضافی

-درج هرگونه توافقنامه اطلاق پذیر از مذاکرات دسته جمعی بین کارمندان و کارفرمایان ، در صورت مربوط بودن به متقاضی.

 • کارفرما میتواند کسر هزینه ی مربوط به هزینه ی استخدام و هزینه های مهاجرت را متقبل نشود.

 • دستمزد ارائه شده باید در تراز با بازار و قابل قیاس با میانگین دستمزد آن شغل در بریتیش کلمبیا باشد.
 • افرادی که مستقیماً توسط بازار کار استخدام شده اند، باید حقوق و دستمزد برابر یا بیشتر از آنچه که مورد تایید بازار کار است را دریافت کنند.

فارغ التحصیلان دانشگاهی بین المللی – دانشگاه ها یا کالج های بریتیش کلمبیا

این گروه برای افرادی است که مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در علوم پایه، کاربردی و یا علوم بهداشتی را از یکی از موسسات بریتیش کلمبیا دریافت کرده اند(آطلاعات بیشتر در مورد تحصیل در کانادا). برای اپلای این برنامه نیازی به پیشنهاد شغلی نیست.

حداقل شرایط مورد نیاز برای متقاضیان

به منظور واجد شرایط شدن در این گروه، متقاضیان باید:

 • ظرف مدت سه سال قبل از درخواست به برنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا در یکی از زمینه های زیر، یک مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا از موسسه واجد شرایط بریتیش کلمبیا دریافت شده باشد:

-کشاورزی

-علوم زیستی و زیست پزشکی

-کامپیوتر و علوم اطلاعات و خدمات پشتیبانی

-مهندسی

-فناوری مهندسی

-حرفه های مرتبط با بهداشت و علوم بالینی مرتبط

-ریاضیات و آمار

حفاظت از منابع طبیعی و تحقیق

-علوم فیزیکی

 • ارائه مدارکی که نشان دهد قصد دارید به صورت دائمی در بریتیش کلمبیا ساکن شوید، مانند:

-طول دوره های فعلی یا پیشین اقامت در بریتیش کلمبیا

-ارتباط متقاضی با بریتیش کلمبیا از طریق کار، تحصیل یا خانواده

-شرح هر گونه فعالیت در طول مدت اسکان که متقاضی انجام داده است

فهرست برنامه های تحصیلی واجد شرایط

نهادهای دانشگاهی خصوصی

نام موسسهنام برنامه
موسسه تکنولوژی نیویورککارشناسی ارشد امنیت اطلاعات ، شبکه و رایانه
موسسه تکنولوژی نیویورککارشناسی ارشد مدیریت انرژی
دانشگاه تربیتی غربیکارشناسی ارشد پرستاری

 

نهاد های دانشگاهی غیر خصوصی

موسسه تکنولوژی بریتیش کلمبیا

 • مدرک کارشناسی ارشد – مهندسی ساختمان / ساختمان
 • مدرک کارشناسی ارشد – علوم انسانی
 • مدرک کارشناسی ارشد – بازسازی محیطی

دانشگاه رویال رودز

 • مدرک کارشناسی ارشد – آموزش و ارتباطات محیط زیست – MA
 • مدرک کارشناسی ارشد – کارشناسی ارشد – MA
 • مدرک کارشناسی ارشد – تجربیات محیطی – کارشناسی ارشد
 • مدرک کارشناسی ارشد – محیط زیست و مدیریت – کارشناسی ارشد
 • مدرک کارشناسی ارشد – محیط زیست و مدیریت – MA

دانشگاه سیمون فریزر

 • دکترا – منابع و مدیریت محیط زیست PhD
 • دکترا -علوم محاسباتی دو مدرکیl
 • دکترا – علوم رایانه PhD
 • دکترا – هنرتعاملی و تکنولوژی PhD
 • دکترا – دانشکده مهندسی
 • دکترا – مهندسی سیستم های مکاترونیک PhD
 • دکترا – علوم زیستی PhD
 • دکترا – زیست شناسی مولکولی و بیوشیمی PhD
 • دکترا – ریاضیات PhD
 • دکترا – آمار دکترا
 • دکترا – دکترای شیمی
 • دکترا – علوم زمینی PhD
 • دکترا – علوم سلامت PhD
 • دکترا – علوم بهداشتی PhD
 • مدرک کارشناسی ارشد – MPM مدیریت آفات
 • مدرک کارشناسی ارشد – مدیریت منابع انسانی
 • مدرک کارشناسی ارشد – مدیریت منابع (برنامه ریزی) MRM
 • مدرک کارشناسی ارشد – کارشناسی ارشد داده
 • مدرک کارشناسی ارشد – علوم محاسباتی دو مدرکی کارشناسی ارشد
 • مدرک کارشناسی ارشد – علوم محاسباتی
 • مدرک کارشناسی ارشد – علوم محاسباتی غیر از کارشناسی ارشد
 • مدرک کارشناسی ارشد – هنر و تکنولوژی تعاملی
 • مدرک کارشناسی ارشد – هنر و تکنولوژی تعاملی MSc
 • مدرک کارشناسی ارشد – علوم مهندسی MASc
 • مدرک کارشناسی ارشد – مهندسی صنایع
 • مدرک کارشناسی ارشد – مهندسی سیستم های مکاترونیک MASc
 • مدرک کارشناسی ارشد – Mechatronic Product Realization MEng
 • مدرک کارشناسی ارشد – مهندسی سیستم های مکاترونیک MASc
 • مدرک کارشناسی ارشد – علوم زیستی
 • مدرک کارشناسی ارشد – زیست شناسی مولکولی و بیوشیمی MSc
 • مدرک کارشناسی ارشد – سم شناسی محیط زیست MET
 • مدرک کارشناسی ارشد – مرمت زیست محیطی MSc
 • مدرک کارشناسی ارشد – ریاضیات MSc
 • مدرک کارشناسی ارشد – آمار کارشناسی ارشد
 • مدرک کارشناسی ارشد – کارشناسی شیمی
 • مدرک کارشناسی ارشد –  علوم زمینی MSc
 • مدرک کارشناسی ارشد – علوم زمینی MSc
 • مدرک کارشناسی ارشد – علوم زمینی MSc
 • مدرک کارشناسی ارشد – فیزیک MSc
 • مدرک کارشناسی ارشد – علوم بهداشتی Mph
 • مدرک کارشناسی ارشد – MSc
 • مدرک کارشناسی ارشد – جمعیت و بهداشت عمومی MSc
 • مدرک کارشناسی ارشد- رسانه دیجیتال

دانشگاه تامسون ریورز

 • مدرک کارشناسی ارشد – کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
 • مدرک کارشناسی ارشد پرستاری

دانشگاه بریتیش کلمبیا – دانشکده اوکانگان

 • دکترا در علوم زیستی
 • دکترا در مهندسی عمران
 • دکترا در مهندسی برق
 • دکترا در مهندسی مکانیک
 • دکترا در زیست شناسی
 • دکترا در بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی
 • دکترا در مطالعات بین رشته ای
 • دکترا در ریاضیات
 • دکترا در شیمی
 • کارشناسی ارشد علوم زیست
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی
 • کارشناسی ارشد مهندسی
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی عمران
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی برق
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی مکانیک
 • کارشناسی ارشد زیست شناسی
 • کارشناسی ارشد بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی
 • کارشناسی ارشد زمین و علوم زیست محیطی
 • کارشناسی ارشد علوم رایانه
 • کارشناسی ارشد مطالعات بین رشته ای
 • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در مطالعات بین رشته ای
 • کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
 • کارشناسی ارشد ریاضیات
 • کارشناسی ارشد شیمی
 • کارشناسی ارشد پرستاری

دانشگاه بریتیش کلمبیا – دانشکده ونکوور

 • دکترا در مطالعات جامع در زمین و سیستم های غذایی
 • دکترا در علوم جانوری
 • دکترا در زیست شناسی جانوری کاربردی
 • دکترا در علوم غذایی
 • دکترا در علوم گیاهی
 • دکترا در علوم زمین
 • دکترای منابع، محیط زیست و پایداری
 • دکترا در مدیریت منابع و مطالعات محیطی
 • دکترا مدیریت منابع و مطالعات محیطی با دانشگاه مونت پلیه
 • دکترا در مدیریت منابع و مطالعات محیطی با دانشگاه ورسالی
 • دکترای جنگلداری
 • دکتر جنگلداری در جانور شناسی
 • دکترای علوم کامپیوتر
 • دکترا در مهندسی پزشکی
 • دکترا در مهندسی شیمی و زیست شناسی
 • دکترا در مهندسی عمران
 • دکترا در مهندسی برق و کامپیوتر
 • دکترا در مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه de Valenciennes et du Haina
 • دکترا در مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه Libre de Bruxelles
 • دکترا در مهندسی مواد
 • دکترا در مهندسی مکانیک
 • دکترا در مهندسی معدن
 • دکترا در مهندسی زمین شناسی
 • دکترا در بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی
 • دکترا در گیاه شناسی
 • دکترا در سلول و زیست شناسی تکاملی
 • دکترا در آناتومی و زیست شناسی سلولی
 • دکترا در میکروبیولوژی
 • دکترا در میکروبیولوژی و ایمونولوژی
 • دکترا در جانورشناسی
 • دکترا در ژنتیک
 • دکترا در ژنتیک پزشکی
 • دکترا در علوم و فناوری ژنوم
 • دکترا در فیزیولوژی
 • دکترا در علوم تولید مثل و تکامل
 • دکترا در آسیب شناسی و آزمایشات پزشکی
 • دکترا در انکولوژی میان رشته ای
 • دکترا در فارماکولوژی و درمان
 • دکترا در فارماکولوژی و درمان از دانشگاه گرونینگن
 • دکترا در بیوانفورماتیک
 • دکترا در علوم اعصاب
 • دکترای علوم اعصاب در سلول و زیست شناسی تکاملی
 • دکترا در ریاضیات
 • دکترا در ریاضیات از دانشگاه ملبورن
 • دکترا در آمار
 • دکترا در نجوم
 • دکترا در علوم اتمسفری
 • دکترا در شیمی
 • دکترا در شیمی از دانشگاه Libre de Bruxelles
 • دکترا در شیمی از دانشگاه پل سابتییر
 • دکترا در شیمی از دانشگاه گرونینگن
 • دکترا در علوم زمین شناسی
 • دکترا در ژئوفیزیک
 • دکترا در اقیانوس شناسی
 • دکترا در فیزیک
 • دکترا در علوم شنیداری و گفتار
 • دکترا در علوم ناباروری
 • PhD در علوم سر و جمجمه / دیپلم در اندودنتیکس
 • دکترا در سر و جمجمه / دیپلم در ارتودنسی
 • PhD در علوم سر و جمجمه / دیپلم در پریودنتیکس
 • PhD در علوم سر و جمجمه / دیپلم در پروتزهای دندانی
 • دکترا در طب تجربی
 • دکترا در طب تجربی از دانشگاه ایالتی سائوپائولو
 • دکترای طب تجربی در علوم دارویی
 • دکترای داروسازی
 • دکترا در علوم دارویی
 • دکترا در علوم دارویی از دانشگاه کپنهاگ
 • دکترا در مطالعات میان رشته ای
 • دکترا در جمعیت و بهداشت عمومی
 • دکترا در جمعیت و بهداشت عمومی از دانشگاه ماری کوری پاریس
 • دکترا در جمعیت و بهداشت عمومی با دانشگاه بیرمنگام
 • دکترا در بهداشت و اپیدمیولوژی
 • دکترا در سلامت شغلی و محیط
 • دکترا در اندازه گیری، ارزیابی و روش تحقیق
 • دکترا در علوم توانبخشی
 • دکترا در فیزیوتراپی
 • دکترا در پرستاری
 • کارشناسی ارشد غذا و اقتصاد منابع
 • کارشناسی ارشد علوم در زیست شناسی کاربردی حیوانات
 • کارشناسی ارشد علوم غذایی
 • کارشناسی ارشد علوم گیاهی
 • کارشناسی ارشد مطالعات جامع در زمین و سیستم های غذایی
 • کارشناسی علوم خاک
 • کارشناسی ارشد زمین و سیستم های آب
 • Master of Arts in Resources, Environment and Sustainability
 • Master of Science in Resources, Environment and Sustainability
 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع و مطالعات محیطی
 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع و مطالعات محیطی
 • کارشناسی ارشد جنگلداری
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در جنگلداری
 • کارشناسی ارشد مدیریت جنگل های پایدار
 • کارشناسی ارشد بین المللی جنگلداری
 • کارشناسی ارشد علوم داده
 • کارشناسی ارشد سیستم های نرم افزاری
 • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
 • کارشناسی ارشد در علوم کامپیوتر در زمینه تخصصی تعامل انسان و کامپیوتر
 • کارشناسی ارشد مهندسی
 • کارشناسی ارشد مهندسی در معماری دریایی و مهندسی دریایی
 • کارشناسی ارشد مهندسی هدایت در تولید مواد پیشرفته
 • کارشناسی ارشد مهندسی هدایت در محصولات زیستی سبز
 • کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی در مدیریت مجتمع آب در سیستم های شهری
 • کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت در مدیریت جامع آب
 • کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی در معماری دریایی و مهندسی دریایی
 • کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی در سیستم های شهری
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی پزشکی
 • کارشناسی ارشد مهندسی در مهندسی پزشکی
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی شیمی و زیست شناسی
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و مهندسی زیست شناسی
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران
 • کارشناسی ارشد مهندسی در مهندسی سازه و زلزله
 • کارشناسی ارشد علوم در مهندسی شیمی و زیست شناسی
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی عمران
 • کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی در سیستم های نرم افزاری مطمئن
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر در زمینه تخصصی در تعامل انسان و کامپیوتر
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر در طراحی مکاترونیک
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق و کامپیوتر
 • کارشناسی ارشد مهندسی در طراحی مکاترونیک
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در فیزیک مهندسی
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی مواد
 • کارشناسی ارشد علوم در مهندسی مواد
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی پزشکی
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی مکانیک
 • کارشناسی ارشد در مهندسی مکانیک
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی معدن
 • کارشناسی ارشد مدیریت در تحقیق عملیاتی
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی زمین شناسی
 • کارشناسی ارشد در مهندسی زمین شناسی
 • کارشناسی ارشد مهندسی در مهندسی زمین شناسی / مهندسی معدن
 • کارشناسی ارشد در مهندسی معدن
 • کارشناسی ارشد مهندسی در طراحی مکانیک
 • کارشناسی ارشد در مهندسی انرژی پاک
 • کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی در ساختمان های با کارایی بالا
 • کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی در مدیریت منابع انسانی
 • کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی در مهندسی انرژی پاک
 • کارشناسی ارشد بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی
 • کارشناسی ارشد گیاه شناسی
 • کارشناسی ارشد زیست شناسی تکاملی سلول
 • کارشناسی ارشد میکروبیولوژی و ایمونولوژی
 • کارشناسی ارشد جانور شناسی
 • کارشناسی ارشد ژنتیک
 • کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی
 • کارشناسی ارشد علوم و فناوری ژنوم
 • کارشناسی ارشد در علوم تولید مثل و تکاملی
 • کارشناسی ارشد  آسیب شناسی و آزمایشگاه پزشکی
 • کارشناسی ارشد انکولوژی بین رشته ای
 • کارشناسی ارشد علوم در فارماکولوژی و درمان
 • کارشناسی ارشد علوم در بیوانفورماتیک
 • کارشناسی ارشد علوم در پزشکی تجربی
 • کارشناسی ارشد علوم در علوم اعصاب
 • کارشناسی ارشد علوم در ریاضیات
 • کارشناسی ارشدد علوم در آمار
 • کارشناسی ارشد علوم در نجوم
 • کارشناسی ارشد  در علوم اتمسفریک
 • کارشناسی ارشد شیمی
 • کارشناسی ارشد زمین شناسی
 • کارشناسی ارشدعلوم کاربردی در ژئوفیزیک
 • کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
 • کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی
 • کارشناسی ارشد فیزیک
 • کارشناسی ارشد  فیزیک در ریاضیات
 • کارشناسی ارشد علوم گفتاری  و شنوایی
 • کارشناسی ارشد علوم جمجمه و سر
 • مدرک کارشناسی ارشد جمجمه و سر/ دیپلم اندودنتیکس
 • مدرک کارشناسی ارشد جمجمه و سر / دیپلم ارتودنسی
 • مدرک کارشناسی ارشد جمجمه و سر / دیپلم دندان کودکان
 • مدرک کارشناسی ارشد جمجمه و سر / دیپلم لثه و فک ها
 • دانشكده علوم پزشكي / دیپلم پروتز دندانی
 • کارشناسی ارشد دندانپزشکی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت
 • کارشناسی ارشد هدایت و سیاست سلامت سالمندان
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در مدیریت بهداشت و درمان
 • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکاملی
 • اکارشناسی ارشد مشاوره ژنتیک
 • کارشناسی ارشد علوم دارویی
 • کارشناسی ارشد جمعیت و بهداشت عمومی
 • کارشناسی ارشد علوم بهداشتی
 • کارشناسی ارشد بهداشت عمومی
 • کارشناسی ارشد بهداشت عمومی / دیپلم بهداشت عمومی دهان ودندان
 • کارشناسی ارشد بهداشت عمومی / کارشناسی ارشد پرستاری علوم
 • کارشناسی ارشد بهداشت کار و محیط
 • کارشناسی ارشد علوم توانبخشی
 • کارشناسی ارشد کار درمانی
 • کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
 • کارشناسی ارشد توانبخشی
 • کارشناسی ارشد پرستاری
 • کارشناسی ارشد کارورز پرستار
 • کارشناسی ارشد هدایت سلامت و مدیریت بهداشت و درمان

دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی

 • دکترا در تحقیقات طبیعی و مطالعات محیط
 • دکترا در علوم بهداشت
 • کارشناسی ارشد در مطالعات محیطی
 • کارشناسی ارشد، تفریحات و گردشگری
 • کارشناسی ارشد بهداشت مشاغل و صنایع
 • کارشناسی ارشد تحقیقات طبیعی در منابع طبیعی و مطالعات محیطی
 • کارشناسی ارشد در علوم زیست محیطی
 • کارشناسی ارشد در مدیریت منابع تفریحی
 • کارشناسی ارشد جنگل داری
 • کارشناسی علوم کامپیوتر
 • کارشناسی ارشد مهندسی در طراحی یکپارچه چوب
 • کارشناسی ارشد بیوشیمی
 • کارشناسی ارشد زیست شناسی
 • کارشناسی ارشد ریاضیات
 • کارشناسی ارشد شیمی
 • کارشناسی ارشد فیزیک
 • کارشناسی ارشد مدیریت معلولیت
 • کارشناسی ارشد علوم بهداشتی
 • کارشناسی ارشد پرستاری
 • کارشناسی ارشد بهداشت عمومی و طب پیشگیری
 • کارشناسی ارشد پرستاری تخصص در پرستار خانواده

دانشگاه ویکتوریا

 • دکترا در مطالعات محیطی
 • دکترا در علوم کامپیوتر
 • دکترا در مهندسی عمران
 • دکترا در مهندسی کامپیوتر
 • دکترا در En: مهندسی برق
 • دکترا در En: مهندسی مکانیک
 • دکترا در زیست شناسی
 • دکترا در بیوشیمی
 • دکترا در میکروبیولوژی
 • دکترا در علوم اعصاب (علوم پزشکی)
 • دکترا در علوم اعصاب (زیست شناسی)
 • دکترا در ریاضیات
 • دکترا در آمار
 • دکترا در شیمی
 • دکترا در علوم زمین و اقیانوس
 • دکترا در زمین شناسی / علوم زمین
 • دکترا در فیزیک
 • دکترا در فیزیک – نجوم
 • دکترا در فیزیک – فیزیک پزشکی
 • دکترا در فیزیک – فیزیک اقیانوس
 • دکترا در اطلاعات سلامت / مدیریت پرونده پزشکی
 • دکترا در پرستاری دارای پروانه رسمی (Rn، Asn، Bsn، Bscn، Msn، MScn)
 • کارشناسی ارشد در مطالعات محیطی
 • کارشناسی ارشد مطالعات محیطی
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
 • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر – گزینه های صنعتی
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی مهندسی عمران
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی کامپیوتر
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی برق
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی برق – مهندسی نرم افزار
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق – مهندسی نرم افزار
 • کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات و امنیت اطلاعات
 • کارشناسی ارشد علوم کاربردی در مهندسی مکانیک
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
 • کارشناسی ارشد زیست شناسی
 • کارشناسی ارشد بیوشیمی
 • کارشناسی ارشد میکروب شناسی
 • کارشناسی ارشد علوم اعصاب (علوم پزشکی)
 • کارشناسی ارشد علوم اعصاب (زیست شناسی)
 • کارشناسی ارشد علوم اعصاب (روانشناسی)
 • کارشناسی ارشد ریاضیات
 • کارشناسی ارشد آمار
 • کارشناسی ارشد شیمی
 • کارشناسی ارشد علوم زمین و اقیانوس
 • کارشناسی ارشد زمین شناسی / علوم زمین
 • کارشناسی ارشد فیزیک
 • کارشناسی ارشد فیزیک – نجوم
 • کارشناسی ارشد فیزیک – فیزیک اقیانوس
 • کارشناسی ارشد فیزیک – فیزیک پزشکی
 • کارشناسی ارشد بهداشت / مدیریت پرونده پزشکی / مدیریت
 • کارشناسی ارشد بهداشت عمومی (Mph، Dph)

 • کارشناسی ارشد پرستار دارای پروانه رسمی (Rn، Asn، Bsn، Bscn، Msn، MScn)
 • کارشناسی ارشد پرستاری – GS – پرستار کارورز
 • کارشناسی ارشد پرستاری در(MS، MSc، PhD)

گروه مبتدی و نیمه ماهر

این دسته برای افرادی که در حال حاضر در استان بریتیش کلمبیا زندگی و کار می کنند و واجد شرایط مشاغل گردشگری، مهمان داری، حمل و نقل مسیر های دور یا صنایع فرآوری مواد غذایی یا مهارت های شغلی NOC با رده ی C یا D  در منطقه درحال توسعه شمال شرقی استان هستند.

حداقل شرایط موردنیاز برای متقاضیان

به منظور واجد شرایط بودن تحت گروه سطح مبتدی و نیمه ماهر، متقاضیان باید:

 • در یک سمت شغلی تمام وقت در یک شغل واجد شرایط در بریتیش کلمبیا استخدام باشند و حداقل در ۹ ماه به صورت بی وقفه قبل از اپلای، در این سمت شغلی قرار داشته باشند. کار در طول برنامه تحصیلی یا کار خارج از دانشکده با مجوز، واجد شرایط نیست. شغل های واجد شرایط به سه دسته تقسیم می شوند:
  • گردشگری / مهمانداری
  • حمل و نقل جاده ای (افراد مشغول به کار در این صنعت باید قبل از ثبت نام در برنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا حداقل تجربه ی رانندگی کامیون های راه های طولانی را در دو سال از سه سال گذشته در کانادا یا خارج از کشور داشته باشند)
  • فرآوری مواد غذایی.
  • افرادی که در حال حاضر در منطقه در حال توسعه شمال شرقی بریتیش کلمبیا کار می کنند در هر شغلی با رده ی C یا D (به استثنای نگهبانان ساکن در محل خدمتشان) می توانند در این گروه واجد شرایط باشند. واجد شرایط بودن در این منطقه محدود به مشاغل در گردشگری ،مهمان داری، حمل و نقل راه دور و صنایع غذایی نیست.
 • اشتغال تمام وقت در طول فرآیند تقاضا. کار در طول برنامه تحصیلی یا کار خارج از دانشکده با مجوز، واجد شرایط نیست.
 • دریافت یک پیشنهاد شغلی بدون محدوده زمانی ، تمام وقت ، از طرف کارفرمای واجد شرایط بریتیش کلمبیایی ، در یک شغل واجد شرایط (به موارد زیر توجه کنید)
 • اثبات توانایی برای رفع حداقل نیازهای درآمدی و پرداخت هزینه های مسکن و زندگی در بریتیش کلمبیا:
  • دستمزد سالانه در استان
  • محل اقامت در استان
  • تعداد افراد تحت تکفل
  • متقاضیان سطح مقدماتی و نیمه ماهر باید سابقه برآورده کردن این شرایط را در ۹ ماه گذشته در موقعیت شغلی نشان دهند.
 • تحصیلات متوسطه را کامل کرده باشند.
 • هرگونه مجوز یا گواهینامه مورد نیاز برای کار مورد نظررا داشته باشند.
 • نتایج آزمون مهارت زبان نشان دهد که مهارت زبان انگلیسی با حداقل CLB 4 در تمام موارد (شنیداری، صحبت کردن، خواندن، نوشتن) است.

در صورتی که متقاضی در زمان دریافت دعوت نامه ی اپلای برای برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا دیگر واجد شرایط کار برای کارفرمای حمایت کننده اش نباشد،اما هنوز در کانادا باشد (مثال: به عنوان یک مهمان) یا کانادا را ترک کرده است، باید یک تقاضا ارائه کند تا زمانی که:

 • در زمان ثبت نام برای برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا شرایط را رعایت کند.
 • پیشنهاد شغلی در طول فرآیند تقاضا معتبر باقی بماند.

در این مورد، کارفرما باید تلاش برای استخدام در موقعیت شغلی بی متصدی را در طول دوره زمانی که کاندید مجاز به کار نیست  اثبات کند.

حداقل شرایط مورد نیاز برای کارفرمایان

کارفرما علاوه بر موارد فوق نیز باید ضوابط خاصی را به صورت زیر اجرا کند:

 • این کسب و کار باید در بریتیش کلمبیا تاسیس شده باشد و حداقل دو سال سابقه فعالیت داشته باشد.
 • کسب و کار باید دارای کارکنان دائمی و تمام وقت باشد.

-اگر کسب و کار در منطقه ونکوور بزرگ واقع شده باشد، کسب و کار باید حداقل پنج کارمند دائمی و تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.

-اگر کسب و کار در خارج از منطقه ونکوور بزرگ واقع شده باشد، باید حداقل سه کارمند دائمی، تمام وقت (یا معادل تمام وقت) در بریتیش کلمبیا داشته باشد.

 • کسب و کار باید یک سابقه ی خوب در زمینه بیزنس را نشان دهد.
 • کارفرما باید به متقاضی دستمزدی پیشنهاد کند که با استانداردهای صنعت مطابقت داشته باشد.
 • کارفرما همچنین باید شرایط لازم برای استخدام در بازار کار بومی را برآورده کند.
 • باید یک پیشنهاد کتبی با سربرگ رسمی شرکت از طرف کارفرما به متقاضی داده شود و باید تمام الزامات زیر را رعایت کند:

-این پیشنهاد باید توسط کارفرما و متقاضی امضا،با قید تاریخ گردد.

-پیشنهاد باید شامل موارد زیر باشد:

•شرحی از وظایف شغلی

•میزان پرداختی

•میزان ساعات کاری برای سمت شغلی مورد نظر (حداقل ۳۰ ساعت در هفته)

•اظهار نامه ای که اظهار می دارد سمت شغلی دائمی و تمام وقت است

•لیستی از مزایای اضافی

•ذکر هرگونه توافقنامه اطلاق پذیر از مذاکرات دسته جمعی کارمندان و کارفرمایان،در صورت مربوط بودن به متقاضی.

 • کارفرما ممکن است کسر هزینه ی مربوط به هزینه ی استخدام و هزینه های مهاجرت را متقبل نشود.
 • دستمزد پیشنهاد شده باید در تراز بازار باشد و قابل قیاس با متوسط حقوق آن شغل در بریتیش کلمبیا باشد.
 • افرادی که مستقیماً توسط بازار کار استخدام شده اند، باید حقوق و دستمزد برابر یا بیشتر از آنچه که مورد تایید بازار کار آمده است، دریافت کنند.

مشاغل واجد شرایط

مشاغل در صنعت توریسم و مهمان داری

عنوان شغلNOC
منشی پذیرش هتل۶۵۲۵
راهنمای تور و سفر۶۵۳۱
راهنمای ورزش های فضای باز و تفریحات۶۵۳۲
مشاغل کازینو۶۵۳۳
هتل دار۶۵۱۱
متصدی بار۶۵۱۲
مسئول سرو غذاها و نوشیدنی ها۶۵۱۳
خدمه ی بخش غذا و کمکی آشپزخانه و کارهای مرتبط۶۷۱۱
نظافتچی معمولی۶۷۳۱
نظافتچی متخصص۶۷۳۲
دربان، سرایدار و ناظران۶۷۳۳
مشاغل کمکی در اسکان، سفر و امکانات و سرویس ها۶۷۲۱
خشک شویی، رختشورخانه و مشاغل مرتبط۶۷۴۱
دیگر مشاغل کمکی سرویسی۶۷۴۲

 

مشاغل در صنعت فرآوری غذا

عنوان شغلNOC
اپراتور دستگاه و کنترل پروسه ، فرآورده های نوشیدنی وغذایی۹۴۶۱
قصابی و برش گوشت صنعتی،۹۴۶۲
متصدی پرورش ماهی و غذاهای دریایی۹۴۶۳
تستر و طبقه بندی کننده ی غذا ، نوشیدنی و مخلفات۹۴۶۵
کارگر فراوری غذا و نوشیدنی و مخلفات۹۶۱۷
کارگر فرآوری ماهی وغذاهای دریایی۹۶۱۸

مشاغل در صنعت حمل ونقل

عنوان شغلNOC
راننده ی کامیون راه دور۷۵۱۱

 

حداقل درآمد مورد نیاز

در ادامه آستانه ی حداقل درآمد، که وابسته به تعداد افراد خانواده است را داریم.  متقاضیان باید نشان دهند که دستمزد سالانه  خودشان و همسرشان (در صورت تاهل) دراستان بریتیش کلمبیا آستانه درآمد را برآورده می کند. پاداش ها، کمیسیون ها، انعام، کمک هزینه های زندگی یا اضافه کاری در محاسبه دستمزد سالانه.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد اقتصاد در کانادا اینجا را کلیک نمایید

آستانه ی درآمدی خانواده بر اساس منطقه سکونت

تعداد افراد خانوادهناحیه ی ونکوور بزرگدیگر مناطق بریتیش کلمبیا
۱$۲۲,۱۴۰$۱۸,۴۵۲
۲$۲۷,۵۶۲$۲۲,۹۷۰
۳$۳۳,۸۸۵$۲۸,۲۳۹
۴$۴۱,۱۴۰$۳۴,۲۸۷
۵$۴۶,۶۶۱$۳۸,۸۸۷
۶$۵۲,۶۲۵$۴۳,۸۵۹
۷ نفر و بیشتر$۵۸,۵۹۱$۴۸,۸۳۰

 

چه زمانی نباید اپلای کنید

 

متقاضیان در موارد زیر نباید اپلای کنند:

 • ممنوع الورود به کانادا باشند
 • اقامت در کشور خودشان (کشوری که در حال حاضر در آن اقامت دارند) دچار مشکل قانونی است.
 • در حال حاضر به صورت غیر قانونی در  کانادا هستند.
 • در حال حاضر در کانادا بدون مجوز کار می کنند.
 • درخواست پناهندگی حل نشده در کانادا داشته باشند.
 • در صورتی که فرد چه در خاک کانادا و چه در خارج آن ، قوانین مهاجرت و پناهندگی در کانادا را نقض کرده و متهم شناخته شده است.

 

برنامه مهاجرتی tech pilot استان بریتیش کلمبیا

برنامه مهاجرتی اکسپرس انترس استان بریتیش کلمبیا

برنامه مهاجرتی کار آفرینی و سرمایه گذاری استان بریتیش کلمبیا

 

 
 
 


 
 

خلاصه
برنامه مهاجرتی نیروی کار ماهر استان بریتیش کلمبیا
نام مقاله
برنامه مهاجرتی نیروی کار ماهر استان بریتیش کلمبیا
توضیح
برنامه مهاجرتی نیروی کار ماهر استان بریتیش کلمبیا با دسته بندی های مختلف امکان دریافت اقامت کانادا را برای شما فراهم می کند.
نویسنده
منشر کننده
آژانس مهاجرتی مسیر
لوگو
رزرو وقت مشاوره