برنامه اکسپرس انتری آلبرتا

پرچم کبک و کانادا
اکسپرس انتری آلبرتا

استان آلبرتا اعلام کرده است که از اوایل سال ۲۰۱۸ از طریق سیستم مهاجرتی اکسپرس انتری فدرال ، به طور موازی پرونده می‌پذیرد.

سیستم اکسپرس انتری به استان آلبرتا اجازه می دهد تا تعداد محدودی از متقاضیان واجد شرایط  کار در این استان را انتخاب کند،در صورت دریافت دعوتنامه از استان آلبرتا متقاضیان ۶۰۰ امتیاز اضافی دریافت خواهند کرد که نهایتاً منجر به دعوت شدن آنها و دریافت اقامت دائم کانادا می‌شود.

 

 

پیش نیاز برنامه های مهاجرتی استان آلبرتا

برنامه استفاده از فرصت ها آلبرتا
 
 


 
 

خلاصه
برنامه اکسپرس انتری آلبرتا
نام مقاله
برنامه اکسپرس انتری آلبرتا
توضیح
سیستم اکسپرس انتری به ایالت آلبرتا اجازه می دهد تا تعداد محدودی از متقاضیان واجد شرایط کار در این ایالت را انتخاب کند.
نویسنده
منشر کننده
آژانس مهاجرتی مسیر
لوگو
رزرو وقت مشاوره